Szádeczky-Kardoss Elemér: Barnakőszenek szénkőzettani gyorselemzése és a lápöves rendszer - Kőszén és kőolaj anyagismereti monográfia sorozat 1. (Budapest, 1964)

BARNAKŐSZENEK SZÉNKŐZETTANI GYORSELEMZÉSE ÉS A LÁPÖVES RENDSZER A rohamos fejlődésben levő vegyipar szempontjából is első­rendű fontosságú alapanya­gokra, a kőszénre s a kőolajra vonatkozó kutatási eredmények ismertetése céljából új mono­gráfiasorozat indult. Ennek első kötete azt a kvantitatív gyors­elemzési módszert tartalmazza, melyet a szerzők a sajóvölgyi és nógrádi bamakőszén-kutató­­fúrási magminták szénkőzet­tani vizsgálatával kapcsolatban dolgoztak ki. Tanulmányukban az egyes telepek kőzettani és földtani jellemzésével gyakor­lati példákon is ismertetik — világviszonylatban is jelentős — vizsgálati eljárásukat. A nyomelemek eloszlását a kő­széntelepek lápöves rendszer szerinti besorolásával adják meg, végül a vizsgálati adatok alapján közük a leggyakoribb barnakőszén-típusok kőzettani alapnormáit. A szerzők kuta­tásai nyomán lehetővé válik а vizsgált területen a kőszén ki­terjedésének és várható minő­ségi változásának előrejelzése. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom