Szakács Sándor: A népi demokratikus agrárfejlődés kezdetei Magyarországon, 1945-1948 - Gazdaságtörténeti értekezések 6. (Budapest, 1971)

SZAKÁCS SÁNDOR A NÉPI DEMOKRATIKUS AGRÁRFEJLŐDÉS KEZDETEI MAGYARORSZÁGON 1945—1948 AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 1971 SZAKÁCS SÁNDOR A NÉPI DEMOKRATIKUS AGRÁRFEJLŐDÉS KEZDETEI MAGYARORSZÁGON 1946-1948 (GAZ DASÁGTÖRTÉNETI ÉRTEKEZÉSEK 6.) A szerző a magyar agrárfejlődésnek a földreformtól a fordulat évéig terjedő korszakával foglalkozik. A földrefor­mot mindenekelőtt mint az új, népi demokratikus agrárfejlődés kiinduló­pontját vizsgálja: nem magára a jelen­tős történeti eseményre, hanem annak tulajdon-, birtok-, ill. osztály- és hatalompolitikai következményeire vagyis a termelés és az agrárpolitikai cselekvés tárgyilag adott színterére összpontosítja a figyelmet. A felszabadulás, a földreform terem­tette új viszonyok, feltételek, majd az agrárpolitikai elvek, elképzelések át­tekintése után a szerző a gazdaság­­politikai gyakorlatot, ezen belül az állami beavatkozás gazdaság- és tár­sadalompolitikai hatását elemzi. Ezzel összefüggésben részletes áttekintést nyújt a magángazdaság, az állami gazdaság és a szövetkezetek fejlődé­séről — súlyuk, jelentőségük folytán külön tárgyalva a földosztás során létrejött új gazdaságok helyzetének alakulását. Összegezésként a gazdaság­­politika egészébe ágyazva értékeli a korszak agrárpolitikáját. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom