Szántó György Tibor: Csengery Antal - A múlt magyar tudósai (Budapest, 1984)

SZÁNTÓ GYÖRGY TIBOR CSENGERY ANTAL Csengery ahhoz a triászhoz tarto­zott, amelyet centralisták néven emleget a múlt század történet­­írása. Eötvös József és Szalay László társaságában Csengery Antal is a liberális Magyarország megterem­tésén fáradozott. Vallotta, hogy a parlamentáris demokrácia nem gyakorolható a műveltség meg­felelő szintjének elérése nélkül. A „Deák jobbkezének” is nevezett Csengery a hitelélet, a gazdaság és a tudományos intézményrend­szer fontos őrhelyein teljesített szolgálatot. Bár közszereplése meg­gátolta abban, hogy életét teljes mértékben a tudományos mun­kásságnak szentelje, helye van a múlt magyar tudósainak arckép­­csarnokában; ezt igazolják nap­jainkig érdekesnek bizonyuló írásai, s a körülöttük máig tartó viták is. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom