Szekeres Józsefné: Az otthoni tanulás pedagógiai-pszichológiai problémái az általános iskola alsó tagozatán - Pszichológia a gyakorlatban 24. (Budapest, 1974)

DR. SZEKERES JÖZSEFNÉ AZ OTTHONI TANULÁS PEDAGÓGIAI-PSZICHOLÓGI AI PROBLÉMÁI (az általános iskola alsó tagozatán) (Pszichológia a gyakorlatban 24.) A szerző jelentős empirikus anyag alapján reális helyzetképet nyújt a tanulási kedvről, az otthoni tanulást befolyásoló tényezőkről és a tanulási módszerekről. Vizs­gálódásai kitérnek az otthoni tanu­lás neveléslélektani kérdéseire, a tanuláshoz való viszony és az otthoni tanulási módszer, valamint az oktatási módszer összefüggé­seire. A tanulási módszerek és a tanulást befolyásoló tényezők ismertetése során a szerző sok jó megoldást és javaslatot közöl. A kötet pedagó­gusok és szülők számára egyaránt tanulságos olvasmány. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST / / I I * 1 'I p* / /____I I I I I § I 1 PSZICHOLÓGIA iО H te> DR. SZEKERES JÓZSEFNÉ AZ OTTHONI TANULÁS PEDAGÓGIAI­­PSZICHOLÓGIAI PROBLÉMÁI (az Általános iskola alsó tagozatán)

Next

/
Oldalképek
Tartalom