Szénássy Barna: Bolyai János - A múlt magyar tudósai (Budapest, 1978)

SZ ÉNÁSS Y BARNA BOLYAI JÁNOS (1802—1860) Bolyai János a matematika törté­netében új fejezetet nyitó hiper­bolikus geometria felfedezője. Munkáját kortársai — Gauss ki­vételével — nem értették meg és nem méltányolták. Szénássy Barna könyve a humán műveltségű ol­vasó számára is érthetően, sőt élvezetesen meséli el a múlt század legnagyobb matematikusának éle­tét és jelentőségét. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom