Szénássy Barna: Kőnig Gyula - A múlt magyar tudósai (Budapest, 1983)

SZÉNÁSSY BARNA KÖNIG GYULA König Gyula a magyar matema­tika századforduló körüli fellen­dülésének megindítója volt. Jelen­tős eredményeket ért el a klasszikus és absztrakt algebra, a számelmélet, az analízis, a halmazelmélet és a matematikai logika területén, és számottevő szerepet töltött be a hazai kulturális életben is. A kis­monográfia gazdag pályájának min­den vonatkozását feltárja. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom