Szerdahelyi István (szerk.): Világirodalmi lexikon 5. Im–Kamb (Budapest, 1977)

VILÁGIRODALMI LEXIKON Főszerkesztő: Király István Szerkesztő: Szerdahelyi István V. kötet: lm—Kamb E kézikönyv időben és térben egyaránt tekint közelre és távolra: nemcsak a klasszikus múlt iro­dalmának kiemelkedő alakjait, hanem korunk szárnyat bontó fiatal íróit is bemutatja, s nem­csak az úgynevezett nagy irodal­makkal foglalkozik, hanem be­számol olyan irodalmakról is, amelyekről keveset vagy éppen semmit sem tudtunk, sőt az irodalomelmélet kérdéseiben is el­igazít. Összeállításában mintegy 450 bel- ós külföldi munkatárs működött közre. Az egyes cikkek nemcsak meghatározást vagy élet­rajzot adnak, hanem ismertetik és értékelik a műveket és az élet­mű egészét, s gazdag bibliográfiát nyújtanak, amely a külföldi írók munkáinak magyar fordítását és a róluk szóló műveket is tartalmaz­za. A szöveget érdekes képanyag egészíti ki. I. kötet: A—Cal Ára: 245,— Ft II. kötet: Cam—E Ára: 270,— Ft III. kötet: F—Groc Ára: 167,— Ft IV. kötet: Grog—Ilv Ára: 167— Ft AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST ISBN 963 05 0871 0 sorozat ISBN 963 05 1345 5 V. kötet

Next

/
Oldalképek
Tartalom