Szerdahelyi István (szerk.): Világirodalmi lexikon 7. Lanf–Marg (Budapest, 1982)

VILÁGIRODALMI LEXIKON Főszerkesztő Király István Szerkesztő Szerdahelyi István VII. kötet: Lanf—Marg E kézikönyv időben és térben egyaránt tekint közelre és távolra: nemcsak a klasszikus múlt kiemelkedő alakjait, hanem korunk szárnyat bontó fiatal íróit is bemutatja, s nemcsak az úgy­nevezett nagy irodalmakkal foglalko­zik, hanem beszámol olyan irodalmak­ról is, amelyekről keveset vagy éppen semmit sem tudunk, s az irodalom­elmélet kérdéseiben is eligazít. Össze­állításában mintegy ezer bel- és kül­földi munkatárs működött közre. Az egyes cikkek nemcsak meghatározást vagy életrajzot adnak, hanem ismer­tetik és értékelik is a műveket és az életmű egészét, s gazdag bibliográfiát nyújtanak, amely a külföldi írók mun­káinak magyar fordítását és a róluk szóló műveket is tartajmázzák. A szö­veget érdekes képanyag egészíti ki. A lexikon előző kötetei : I. kötet: A—Cai • 245,— Ft II. kötet: Cam-E • 270,— Ft III. kötet: F-Groc • 167,- Ft IV. kötet: Grog—IIv . 167,- Ft V. kötet: Im-Kamb • 190,— Ft VI. kötet: Kamc—Lane • 188, — Ft (jgggg) AKADÉMIAI KIADÓ • BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom