Szilágyi Ferenc (szerk.): Csokonai Vitéz Mihály: Költemények 5. 1800-1805 - Csokonai Vitéz Mihály összes művei 5. (Budapest, 2002)

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY Költemények 5. (1800-1805) Sajtó alá rendezte SZILÁGYI FERENC Csokonai költői életművének utolsó, befejező kötete ez: utolsó öt évének verses termését foglal­ja magában. Szerkezetét, módszerét illetően híven követi az előző négy már-már klasszikusnak te­kinthető szerkezetét, beosztását, s természetes is, hogy a befejező kötet ettől a gyakorlattól nem térhet el; a szöveg és a jegyzetek aránya is megfe­lel az előző kötetek arányának. Tartalmi tekintetben olyan jelentős nagy verse­ket tartalmaz, mint A lélek halhatatlansága cím­mel ismertté vált Halotti versek, amelynek elő­ször itt olvashatjuk az 1804-i kalózkiadásból ismert - de Csokonaitól származó - szövegválto­zatait. Tárgyában is közel áll hozzá A ’ Kéltségbe esés című terjedelmes Kotzebue-fordítás, amelyet a korábbi Csokonai-kiadások 1795-ből kelteztek; a sajtó alá rendező viszont bebizonyította, hogy csaknem tíz évvel később, a Halotti versek meg­írása idején keletkezett. Érdekes A ' Hafiz' Sírhalma esete is, amelynek csaknem 150 évig a csonka változata forgott köz­kézen, és most e kiadásban állt helyre a teljes szöveg. A kötetben szerepel Csokonainak Kazinczyt üdvözlő költeménye, A ’ Magyar Orpheushoz, amely szövegében eltér az eddigi kiadásoktól. A Gróf Szétsényi Ferenc О Excellentiájához Csokonaitól eredő terjedelmes jegyzete is itt jele­nik meg először. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom