Szilágyi György: Árstatisztika a makroökonómiában - Közgazdasági értekezések 15. (Budapest, 1970)

ВЦ т ШШЯШЩШШЛ нанннннЦ •' г - ,- -, - ,f SZILÁGYI GYÖRGY I ÁRSTATISZTIKA ff II A MAKROÖKONÓMIÁBAN т Щ '•*»***Гв*вГвГвГ,Г,Гв*в**********' «••.•Г***1 akadémiai "**• “Г*Г*Г*ГвГв1*' SZILAGYI GYÖRGY ÁRSTATISZTIKA A MAKROÖKONÓMIÁBAN Közgazdasági értekezések 15. Milyen árváltozási tendenciák vannak a gazdaságban, hogyan mérjük eze­ket? Hogyan jellemezzük az árszín­vonal alakulását. ? Miként különböz­tethetjük meg az árváltozások alap­vető okait ? Hogyan mérhető az áruk egymás közti arányának változása ? Ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre keres választ a szerző a korszerű statisztika eszközeivel. Olyan módszerekbe vezeti be az olva­sót, melyek segítségével képet kaphat nemcsak az áralakulás mértékéről, hanem lefolyásáról, jellegéről és össze­függéseiről is. E módszerek a hagyo­mányos statisztika eszközeinek (szórás­számítás, trendvizsgálat, korrelációs elemzés) speciális alkalmazása mellett a modern számítási eljárások, pl. input-output technika felhasználását is szükségessé teszik. A változások elemzésén túlmenően külön fejezet foglalkozik az árak nemzetközi össze­hasonlításának sajátos eljárásával. m AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom