Szilágyi László: A tudomány árukategóriái és gazdasági hatékonysága - Tudományszervezési füzetek (Budapest, 1986)

Szilágyi László A TUDOMÁNY árukategóriái ÉS GAZDASÁGI HATÉKONYSÁGA (Tudományszervezési füzetek) A szerző az eredeti marxi felfogás feltárásával vizsgálja a termelő­erők és a tudomány korszerű tar­talmi elemeit és szerkezetét. A ha­zai és a külföldi szakirodalom elemző ismertetésével mutatja be a tudomány termelőerőkbe való integrálódásának folyamatát. Vizs­gálja e folyamatot a szocialista árutermelési viszonyok között, elemzi a „tudományáru” sajátos jellegét, használati értékét, értékét és árát, valamint az értéktörvény­­nyel kapcsolatos kölcsönhatásu­kat. Erre építve jut el a szerző a tudomány gazdasági hatékony­sága — az anyagi áruvilág gazda­sági törvényeivel összhangban levő, azon alapuló — mérésének objektíve lehetséges támpontjaihoz és általános alapképletének kiala­kításához. Ilyen módon először tesz kísérletet a „tudományáru gazdaságtanának” egységes rend­szerben történő kidolgozására. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom