Szira Tamás: A gazdasági növekedés és a jövedelemszabályozás kapcsolatának néhány vonása - Közgazdasági értekezések 26. (Budapest, 1978)

^ л М.;\Г? f'^.v' »•' /'■ •; 1 4 ^И\;.■■*'■.'■1". >.: :' ВйиУЬ'А'.-ул?* :' ' У Ы Ж ^ ' **3$8?i : - '•'"’ SZÍR A TAMÁS A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS |jfc I ÉS A JÖVEDELEMSZABÁLYOZÁS I KAPCSOLATÁNAK I NÉHÁNY VONÁSA • Ч'. • ' Ш ffim?■ - - - ■ - '41 ж) 1 • щ тттВшШ fl| 4'ij! ft, ' ' ’. . .г H ; : ■ -'ЯН I Ш щ® ■# ДЙ1 ...........t# i%v»v»Wi*i'i'??»'K‘ , ••••*•••! I AKADÉMIAI '#•*•*•*•*•*•*•*•*•* У«Х*У»Х»Х,Х*Х*Х*1 hX'X'X'X^^MvX'X'X'X'X' Л%% • • •••§ t •••• Vi <••••••• i tV# ••• tV# i i%% • • • • • • • • • • • • • • • • t t • • • rrf • t • • t • • • •%%*i%V#eie*ViV %%%••••• ••• i iViViViViViViViViVf i i •%%%%VriV*ViV Л • • • • • • • • t • t t • • • • • • • • • i ri 11 • t § • • • •%вЛ*ЛвЛвЛ%,Л •%%%%%% • • • • • • rt t • i • ••• ••• rt t • • • • •wrrriV*%V*VAVi • ••••••••••• •••Vitt • • • • • • • ■ SZIRA TAMÁS A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS ÉS A JÖVEDELEMSZABÁLYOZÁS KAPCSOLATÁNAK NÉHÁNY VONÁSA (Közgazdasági értekezések 26.) A tanulmány a jövedelmek kelet­kezésének és átcsoportosításának vizs­gálata alapján foglalkozik e folyamat hatásmechanizmusának problémáival. Tárgyalja a jövedelmek felhasználása és a gazdasági növekedés kölcsönkap­csolatának kérdéseit is. A fontosabb gazdaságpolitikai intézkedések és a jövedelemszabályozás összefüggéseit, e kapcsolat általános sajátosságait és az ezekből adódó következményeket főként a népgazdasági terv végre­hajtásának eszközei — elsősorban a közvetett szabályozók — szempont­jából elemzi. Végül a gazdaságpolitika leghatékonyabb megvalósításához szükséges jövedelemszabályozási rend­szer jellemzőit világítja meg, és kör­vonalazza a további kutatási fel­adatokat. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom