Terentius Afer, Publius: Phormio. Az élősdi latinul és magyarúl - Görög és latin írók 4. (Budapest, 1961)

T erentius PHORMIO • AZ ÉLŐSDI Görög és latin írók 4. Fordította: Maróti Egon A római író kifogyhatatlan leleménnyel bonyolított fordu­latok során mutatja be e víg­játékban, hogyan segíti diadalra a minden hájjal megkent, gát­lástalan parazita, Phormio, két ifjú szerelmes ügyét. A remek jellemábrázoló művészettel meg­formált alakok sorsa mindvégig lebilincselő. A darab cselekmé­nye révén az olvasó betekintést nyer az antik polisz társadalmi életébe. E könyv — az Akadémiai Ki­adó kétnyelvű sorozatának új kötete — a tervbe vett teljes, korszerű Terentius-kiadást nyit­ja meg. Az i. e. II. században élt szerző hat vígjátéka közül elsőként a Phormio jelent meg nyomtatásban. E darabnak első fői mahű magyar fordításút kapja itt az olvasó. A vígjátékhoz Trencsényi- Waldapfel Imre akadémikus írt bevezető tanulmányt. Ebben értékesítette a nemrégiben elő­került Menandros-féle Dyskolos tanulságait a görög-római új­komédia fejlődésére vonatko­zóan, s első ízben állítja Teren­­tiust hiteles irodalomtörténeti helyére. A versformák tudatosítását külön jegyzék, a darab cselek­ményének megértését a fordító jegyzetei segítik elő. A kötetet Maróti Egon terje­delmes tanulmánya („Terentius Magyarországon”) zárja be, melyben a szerző első ízben tesz kísérletet arra, hogy Terentius hazai kulturális és irodalmi ha­tását vázolja. TERENTIUS AZ ÉLŐSDI 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom