Tompa József (szerk.): A mai magyar nyelv rendszere. Leíró nyelvtan 2. Mondattan - A mai magyar nyelv rendszere 2. (Budapest, 1962)

A MAI MAGYAR NYELV RENDSZERE Leíró nyelvtan Akadémiai tanácsadó PAIS DEZSŐ Szerkesztette TOMPA JÓZSEF П. kötet MONDATTAN A Magyar Tudományos Akadémia a felszabadulás óta — régi mulasz­tásainak pótlására — anyanyelvűnk mai állapotát különféle szempontok­ból tudományosan feldolgoztatja. E munkálatok egyik nagy eredménye­ként adja ki most a Nyelvtudományi Intézetben több év óta készülő össze­foglaló nyelvleírást. A mű I. kötete — a Bevezetés, a Hangtan és a Szótané, résszel — 1961 tavaszán jelent meg. A mostani, II. kötet a gondolatköz­lés legbonyolultabb és mégis legter­mészetesebb egységét, a mondatot s ennek fajtáit, kisebb-nagyobb alkotó elemeit, kifejező eszközeit vizsgálja, s ezzel a résszel fejezi be anyanyelvűnk rendszerének leírását. Az elméleti anyagot — mint az I. kötetben is — ismét sok verses és prózai példamondat teszi szemléletessé, s számos gyakorlati (helyesírási, nyelvhelyességi és stilisz­tikai) tanács egészíti ki. Az I. és II. kötetet befejező forrásrövidítésjegyzók és részletes tárgymutató szintén ebben a H. kötetben kapott helyet. A Leíró nyelvtan első kötete által kiváltott — a vártnál is jelentősebb — érdeklődés azt bizonyítja, hogy a mű valóban korszerű, s megfelel a széles olvasóközönség várakozásának is. A nyelvészeken kívül szerkesztők, fordítók, nyelvi lektorok, magyar és idegen nyelvi szakos nevelők, egyetemi hallgatók forgathatják haszonnal e munkát, de az anyanyelvűnk iránt magasabb szinten érdeklődő olvasók is gyakran folyamodhatnak hozzá fel­világosításért, tanácsért. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom