Törő Imre: Huzella Tivadar - A múlt magyar tudósai (Budapest, 1973)

TÖRŐ IMRE HUZELLA TIVADAR (1886 — 1951) Huzella Tivadar orvostudóst a modern magyar biológiai tudomá­nyok úttörőjének tekinthetjük. Sejt- és szövettani kutatásai nagy jelentőségűek. Törő Imre akadé­mikus, Huzella tanítványa és tan­széki utódja személyes élményein és dokumentumokon keresztül mu­tatja be az orvos-biológus színes, eredeti életútját és munkásságát. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom