Tóth A. Ernő: A háztáji és kisegítő gazdaságok, földhasznosításuk gazdasági kérdései. A zártkertek és a személyi tulajdonú földek hasznosítása - Közgazdasági értekezések 14. (Budapest, 1970)

TÓTH A. ERNŐ A HÁZTÁJI ÉS KISEGÍTŐ GAZDASÁGOK, földhasznosítások GAZDASÁGI KÉRDÉSEI Ä ................... ■1ШЙШ 1МШШШШН TÓTH A. EENÖ A HÁZTÁJI ÉS KISEGÍTŐ GAZDASÁGOK, FÖLDHASZNOSÍTÁSUK GAZDASÁGI KÉRDÉSEI Közgazdasági Értekezések 14. A földtörvény és a termelőszövet­kezeti törvény fontos új szabályokat mond ki a személyi földtulajdonról, a háztáji gazdaságokról, a zártkertek­­ról. A háztáji és kisegítő gazdaságok a személyi tulajdonban levő földek hasz­nosítói. A szocialista árugazdaságban meglevő köz- és üzemgazdasági szere­pükről, sajátosságaikról, termelésük összetételéről, földhasznosításukról, a fejlődésüket és perspektívájukat be­folyásoló tényezőkről, a zártkerti terü­letek hasznosítására való alkalmas­ságukról szóló tanulmány elméleti szempontból is fontos, de a gyakorlat­ban — különösen az irányításban — dolgozók számára is hasznos megálla­pításokat tartalmaz. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom