Tóth Árpád: A lakosság természetes sugárterhelése - A sugárvédelem újabb eredményei 1. (Budapest, 1983)

A sugárvédelem újabb eredményei 1 Tóth Árpád A LAKOSSÁG TERMÉSZETES SUGÁRTERHELÉSE A könyv összefoglalja a lakosság termé­szetes külső és belső sugárterhelésére vonatkozó eddigi ismereteket. Ismerteti a kozmikus sugárzás, valamint a talaj- és építőanyag-sugárzás okozta külső sugárterhelést. Számba veszi az emberi szervezetbe került fontosabb természe­tes sugárforrások, mint a kozmogén radioizotópok, 40K-, az 238U-, valamint 232Th-sor elemei előidézte belső sugár­­terhelést. Különös figyelmet fordít a radonizotópokra (222Rn, 220Rn), vala­mint ezek bomlástermékeire, melyek a természetes belső sugárterhelés zöméért felelősek. Tárgyalja a fenti elemek fizi­kai-kémiai sajátságait, valamint visel­kedésüket az emberi szervezetben. Szól a talaj és az építőanyagok radonle­adásáról, valamint a szellőzési sebesség hatásáról. A könyv közelítő modelleket is bemutat, melyekkel a lakószobákban várható természetes külső és belső sugárterhelés becsülhető. A legmoder­nebb felfogást követve, közli a termé­szetes sugárforrások okozta effektiv dózisegyenérték összesítését. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom