Tóth Béla: Irodalmi érdeklődés az olvasástanulás kezdetén - Pszichológia a gyakorlatban 11. (Budapest, 1967)

DR. TÖTH BÉLA IRODALMI ÉRDEKLŐDÉS AZ OLVASÁSTANULÁS KEZDETÉN (Pszichológia a gyalcorlatban 11.) A szellemi fejlődés hosszan tartó folyamatában kétségen kívül az a legjelentősebb esemény, amikor a gyermek megtanul olvasni, hiszen a betűk ismerete nyitja meg az utat az irodalomhoz, a betűk összeolvasása és értelmének fel­fogása az, amely a művelődés ha­tárait szinte korlátlanul kiter­jeszti. Az ember és az irodalom kap­csolatának erről a viszonylag rövid időszakáról mindmáig keve­set tudunk, épp ezért rendkívüli érdeklődésre tarthat számot Tóth Béla könyve, amelyben a szerző csaknem ezer 6—8 éves gyermek egyéni vizsgálata alapján tárja fel e kapcsolat jellemző vonásait. A kötet a pszichológiai elemzések pedagógiai következtetéseivel zá­rul. Ezen belül számos gyakorlati útmutatással szolgál a legfiatalabb iskolások korszerű irodalmi neve­léséhez. AKADÉMIAI KIADÓ BUDA PEST > > ЯО &tr 4 w >Z ■ PSZICHOLÓGIA ' y4:;-;- v-y/ . - ■ y.-.v.w-"? ул.-.. DR. TÓTH BÉLA IRODALMI ÉRDEKLŐDÉS AZ OLVASÁSTANULÁS KEZDETÉN

Next

/
Oldalképek
Tartalom