Trócsányi Zsolt: A nagyenyedi kollégium történetéhez 1831-1841 - Irodalomtörténeti füzetek 9. (Budapest, 1957)

11{ 0 DA LO M T Ö H T É N E T I F Ü Z E T E K 9. SZÁM A N AGYÉN YE Dl KOLLÉGIUM TÖRTÉNETÉHEZ (1831 —1841) írta TRÓCSÁNY1 ZSOLT 1 «).

Next

/
Oldalképek
Tartalom