Tudomány és emberiség (Budapest, 1963)

Ата: 60,— Ft TUDOMÁNY ÉS EMBERISÉG A Tudomány és emberiség c. gyűjteményes kötet napjaink tu­dományának egyedülálló, átfogó körképét mutatja be. A tudo­mányos kutatásoknak egy teljes évre kiterjedt) eseménykrónikája után a kutatók és felfedezők ál­tal rendelkezésre bocsátott ere­deti fényképekkel és rajzokkal illusztrálva közli a világ közel negyven nagy tudósának — köz­tük 6 Nobel-díjasnak, 12 Lenin­ül. Állami díjasnak — külön e kötet számára, népszerű stílus­ban írott beszámolóját saját kutatásairól, illetve tudományte­rülete állásáról. „Az ember” — „A Föld” — ,,Részecskék” — ,,Világ- egyetem” — e négy fő cím alatt sorakoznak fel a tudományos világ olyan kitűnőségeinek tanul­mányai, mint pl. a Nobel-díjas szovjet Szemjonové, az amerikai Libbyé, a német Mössbaueré vagy az ausztráliai Burneté. E négy név is megmutatja: valóban az egész világ tudománya méltó kép­viselőkre talált e kötetben. E mű a mai tudományos élet­nek mintegy enciklopédikus fel­dolgozása. Ismeretterjesztő jel­lege, népszerű, közérthető elő­adásmódja folytán méltán számít mindazok érdeklődésére, akik fi­gyelemmel kísérik a tudományok rohamos fejlődését. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom