Vajda György: Energetika 1. Általános kérdések, primer energiahordozók - Energetika 1. (Budapest, 1981)

VAJDA GYÖRGY Energetika I Világszerte — és hazánkban is — a figyelem előterébe került az a kérdés, hogyan alakul a világ energiahelyzete, és hogyan biztosítható az ellátás jövő­je. A témakörben sok ellentmondó és vitatott elképzelés látott napvilágot. A szerző célja, hogy ebben az ellentmon­dásos helyzetben elősegítse a tisztánlá­tást és a hazai elképzelések megalapo­zását. Részletesen vizsgálja a népgaz­daság és az energetika kölcsönhatásait, kritikailag értékeli az ezzel kapcsolatos hazai és külföldi felfogásokat, és kiegé­szíti azokat saját vizsgálataival. Átte­kinti a természetben található primer energiaforrásokat, a hasznosításukat befolyásoló gazdasági és műszaki kö­rülményeket, elemezve a jelenleg folyó kutató-fejlesztő tevékenység várható kihatását is. A világ energiaviszonyai­nak figyelembevételével vonja le a hazai erőforrások célszerű kiaknázásá­nak irányaira és az energiaellátás bizto­sításának reális útjaira vonatkozó kö­vetkeztetéseit. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom