Vajda György: Energetika 2. Szekunder energiahordozók, energiahasznosítás - Energetika 2. (Budapest, 1984)

VAJDA GYÖRGY Energetika II Szekunder energiahordozók, energiahasznosítás Míg e mü első kötete az energiaellátást biztosító természeti erőforrások gazdaságos kihasználá­sát javasolta, e második kötet az energiafel­használás hatékonyabbá tételét igyekszik elő­mozdítani. Részletesen ismerteti az ipari eljá­rásokkal előállított szekunder enenrgiahordo­­zók típusait (tüzelőanyagok, hőhordozók, nuk­leáris energiahordozók, kémiai reagensek, a mechanikai energia közvetítése, villamos ener­gia), és kitér a jövőben használandó energia­­hordozókra is. Az energiaátalakítással foglal­kozó fejezetek a szekunder energiahordozók előállításának vagy módosításának módszereit tárgyalják, rámutatva a legjelentősebb veszte­ségforrásokra és azok csökkentésének lehetősé­geire is. A szerző részletesen kifejti, miként lehet a fogyasztás és a termelés szférájában jelentkező igényeket energetikailag a legjobban kielégíteni, és hogy a műszaki fejlődés ennek megoldására milyen új utakat kínál. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom