Vargha László: A mezőgazdasági szakemberszükséglet és távlati tervezése - Közgazdasági értekezések 6. (Budapest, 1965)

Vargha László A MEZÖGAZDASÄGI SZAKEMBERSZÜKSÉGLET ÉS TÁVLATI TERVEZÉSE (Közgazdasági értekezések 6.) A termelés technológiájának fejlő-, dése és a mezőgazdaság szocialista átszervezésével alakult nagyüzemek sora szükségessé tette a mezőgazda­ság vezető szakemberekkel való el­látottságának megjavítását. E tanulmány szerzője elsőként fog­lalja össze a mezőgazdasági mér­nök- és technikusszükséglettel, vala­mint a kiképzéssel kapcsolatos leg­fontosabb problémákat. Részletesen ismerteti és elemzi a fejlődés tenden­ciáit a második ötéves terv idősza­kában, a távlati, 1980-ig terjedő idő­szakra pedig javaslatot tesz a szak­emberek létszámára és a szakokta­tás terjedelmére. Kitér az agrárszak­emberek társadalmi és szociális problémáira is. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST j&sifflyg «j «J No I&. ' .•.Vf'i'.C, )'J 4''.*'• AÍ‘-v ' * i I ly I I V A I \ШВШ NEIWUMSMI jNo iBfefl» SZAKEMBER- дШИИ К вШ SZÜkSÉÍ-EE1 ^^5 У ' :Н& tailati ЩЩШ\ ДмИ tervezése i i' f I ^инн|{| H H i ^4 AKADÉMIAI ; kiadó .•••••••••.v.v.v mam

Next

/
Oldalképek
Tartalom