Várnagy László: A személyiségformálás és a szakmaiság elve a munkadarabok megtervezésében - Pszichológia a gyakorlatban 9. (Budapest, 1967)

DR. VÁRNAGY LÁSZLÓ Л SZEMÉLYISÉG FORMÁLÁS ÉS A SZAKMAISÁG ELVE A MUNKADARABOK MEGTERVEZÉSÉBEN (Pszichológia a gyakorlatban 9.) A tanulmány — amelynek többek között az állandóan napirenden levő iskolareform ad aktualitást — a személyiségformálás és a szakmai képzés szintézisének lehetőségeit vizsgálja egy gimnázium I. osztá­lyában lefolytatott kísérleti foglal­koztatás keretein belül. A kísérleti koncepció magva az, hogy a munkadarabok tárgyiasított tevé­kenységrendszerek, a munkadara­bok tervezése tehát lényegében munkatervezés, épp ezért rend­kívüli jelentőséggel bír. Elméletét a szerző a tanulók által elkészített munkadarabok bemutatásával il­lusztrálja, könyve azonban többet nyújt annál, amit a cím ígér, mert a konkrét témából kiindulva az emberformáló termelőmunka s ál­talában az ember és munka nagy dimenziójú vonatkoztatási rend­szerének megalkotásához, illetőleg e vonatkoztatási rendszer jegyében konstruktívan és operatívan funk­cionáló szemléletmód kialakításá­hoz is segítséget nyújt. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST PSZICHOLÓGIA DR. VÁRNAGY LÁSZLÓ A SZEMÉLYISÉGFORMÁLÁS ÉS A SZAKMAISÁG ELVE A MUNKADARABOK MEGTERVEZÉSÉBEN

Next

/
Oldalképek
Tartalom