Varsányi György et al.: Adszorbeált molekulák infravörös spektruma - A kémia újabb eredményei 7. (Budapest, 1971)

Varsányi György Adszorbeált molekulák infravörös spektruma Pulay Péter • Török Ferenc Elektronszerkezet számítása ab initio kvantumkémiai módszerrel Akadémiai Kiadó • Budapest A kémia újabb eredményei

Next

/
Oldalképek
Tartalom