Vásárhelyi Pál: A népgazdasági tervezés információs alátámasztásának tökéletesítése - Közgazdasági értekezések 25. (Budapest, 1977)

||j|l yl i M yl Vfm Jk yt^l yl Г^ИЯй I Щpr Щ li: BISS­ШШ ■ ^ No I vásárhelyi pál Ж р;:ч Л NÉPGAZDASÁGI '1 TERVEZÉS INFORMÁCIÓS ALÁTÁMASZTÁSÁNAK TÖKÉLETESÍTÉSE I J i I J H ÍWjШ Шт .................................. ...... ш МШЙШ ..*:%%* “гг ШйШ ,SY»v«%y*y»Wiy»v»v»v!WX,X,NW»!^,»v«^X,X»!*M|! тшттштттшж ■впвнрнррввррн A NÉPGAZDASÁGI TERVEZÉS INFORMÁCIÓS ALÁTÁMASZTÁSÁ­NAK TÖKÉLETEStTÉSE (Közgazdasági értekezések 25.) A tanulmány a népgazdasági tervezés információrendszerével kapcsolatos prob­lémakör első összefoglalását nyújtja szakirodalmunkban, s ilyen értelemben úttörő jelentőségű. A szerző vizsgálatait a népgazdasági tervezéshez kapcsolja, de megállapításai a vállalati tervezés területén is jól értelmezhetők. Feltárja azokat az információs problémákat, amelyek a tervmunka hatékonyságát csökkentik. Ezekből kiindulva mutat rá a tervezés információs alátámasztásá­nak tökéletesítésével kapcsolatos lehe­tőségekre, illetve feladatokra. A tervezőmunka információs folya­matként való elemzése értékes segítséget nyújthat a tervezés hatékonyságának, színvonalának további emeléséhez. A tanulmány elsősorban a tervezésben, illetve az információs rendszerek szer­vezésében részt vevő szakemberekhez szól. VÁSÁRHELYI PÁL (Дi^ AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom