Vörös könyv. A Magyarországon kipusztult és veszélyeztetett növény- és állatfajok (Budapest, 1990)

VÖRÖS KÖNYV Az élővilág pusztulásáról szinte napon­ta hallunk vagy olvasunk a TV-ben, rádióban, újságokban. Szakértők a vi­lág sok országában készítettek már ka­talógusokat a kipusztult vagy ennek veszélyébe került növény- és állatfa­jokról. Ezeket a könyveket mindenütt vörös könyveknek nevezik, hiszen a piros a veszély, a figyelmeztetés, de egyben az élet színe is. Figyelmeztetés arra, hogy az emberrel legtöbbször egyidős, az evolúció során és ma is természeti környezetünknek fontos ré­szeit jelentő növények és állatok pusz­tulása jelzés számunkra: mi is veszély­be kerülünk. Megőrzésük fontos fel­adatunk, és a vörös könyvek ennek lehetőségeire, módjaira is útmutatást adnak. Kötetünk, az első magyar vörös könyv, több szakértő sokévi munkája. Leltáro­zást kellett végezni, fel kellett mérni a hazai flóra és fauna helyzetét. E munka óriási. A kb. 14 000 növény- és 32 000 állatfajnak csak egy részére, az ún. magasabbrendű csoportjaira terjedhe­tett ki, nem számítva a még teljesen ismeretlen fajokat. E kötet 110 gerinces (emlős, madár, hüllő, kétéltű, hal), 290 gerinctelen (csiga, rák, rovar) állatról és 730 növényről tájékoztat, nagy részü­ket képekben is bemutatva. Ismerteti elterjedésüket, veszélyeztetettségük fokát és azt is, mit kell tennünk meg­mentésükre. AKADÉMIAI KIADÓ • BUDAPEST

Next