Wéber Antal: Toldy Ferenc - A múlt magyar tudósai (Budapest, 1986)

WÉBER ANTAL TOLDY FERENC (1805 — 1875) Toldy Ferenc Vörösmarty és Bajza mellett az új, nemzeti szellemű ro­mantikus irodalom szószólója, a reformkor irodalmi és tudományos intézményeinek fáradhatatlan szer­vezője. Tevékenységét igazán ma­radandóvá az a szerteágazó gyűjtő­munka avatta, amivel irodalmunk emlékeit, feledésbe merült szövege­it számos kiadásban közzétette, majd kutató-, szervező- és gyűjtő­munkája eredményeire támaszkod­va megalkotta a magyar irodalom több nagy korszakát összefoglaló irodalomtörténeti szintézisét. Szem­pontjai a maguk idején korszerűek voltak, felhalmozott adatai nélkül aligha lépett volna előbbre tudo­mányként a század második felé­ben kialakult irodalomtörténet-írás. Tankönyvein, olvasókönyvein az ifjúság nemzedékei nevelődtek a magyar nemzeti irodalom iránti vonzalom jegyében. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom