Wellmann Imre: A magyar mezőgazdaság a XVIII. században - Agrártörténeti tanulmányok 6. (Budapest, 1979)

Wellmann Imre A magyar mezőgazdaság a XVIII. században Agrártörténeti tanulmányok 6. Magyarország a török hódoltság és háborúk megpróbáltatásaiból agrárországként került ki. A pusztulást követő békés újjáépítés nagyrészt a mezőgazdaságban ment végbe. Az ország népte­­lenné vált tájai felé elsősorban a török uralomtól ment területek magyar parasztsága áramlott, hogy ott az új élet lehetőségét megteremtse. Külföldről is hívtak be telepeseket, akik azonban jóval kedve­zőbb helyzetben fogtak munkához. A kezdeti pri­mitív gazdálkodásmódok fokozatosan fejletteb­beknek adtak helyet, s a termelőerők lendületes fejlődésnek indultak. De a török kiverésétől a na­póleoni háborúkig tartó időszak bőséges adataiban nemcsak a gazdasági újjáépítés menete és máig ható eredményei tükröződnek. Megelevenedik a falu mindennapi élete, feltárulnak a hagyományos mezőgazdaság sajátos vonásai. A szerző azonban rámutat azokra a törekvésekre is, amelyek a modern mezőgazdaság felé vezető fejlődés útját egyengették. Akadémiai Kiadó, Budapest

Next

/
Oldalképek
Tartalom