Wiener A. Imre: Gazdaságigazgatás, büntetőpolitika - Jogtudományi értekezések (Budapest, 1985)

Wiener A. Imre G AZDASAG IG AZG ATAS­­BÜNTETŐPOLITI KA Akadémiai Kiadó ■ Budapest

Next

/
Oldalképek
Tartalom