Winkler Lajos emlékkönyv. Schulek Elemér et al. előadásai (Budapest, 1965)

WINKLER LAJOS EMLÉKKÖNYV Ez a kötet Winkler Lajos, a ki­váló magyar vegyészprofesszor születésének századik évfordu­lója alkalmából rendezett em­lékülésen elhangzott alábbi öt előadást tartalmazza: Schulek Elemér: Megemlékezés Winkler Lajos professzor születésének ioo. évfordulóján; Szabó Zol­tán: Winkler Lajos kutatómun­kássága a fizikai kémia terüle­tén ; Erdey László: Megemléke­zés Winkler Lajos súlyanali­tikai munkásságáról; Szarvas Pál: Winkler Lajos munkássága a térfogatos analízis területén; Végh Antal: Winkler Lajos, a gyógyszerész kémikus. — Ezek az előadások teljes átfogó képet adnak a nagy magyar vegyész tudományos működéséről. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalom