Zachar József: Az osztrák-német liberália Alkotmánypárt és politikai hatalom 1861 -1881 (Budapest, 1981)

Zachar József ZACHAR JÓZSEF Az osztrák - német liberális Alkotmánypárt és a politikai hatalom 1861-1881 Az osztrák-német liberális Alkotmánypárt és a politikai hatalom 1861-1881 A monográfia az osztrák-német liberális-centralista Alkotmánypárt történetét dolgozza fel az 1861-es törvényhozásbeli jelentkezéstől a végleges felbomlás 1881-ben kezdő­dő első szakaszáig. Az elemzés kö­zéppontjában a pártnak az a parla­menti és kormányzati tevékenysége áll, amelynek célja a törvényhozás­beli többségnek és a végrehajtó ha­talomból való részesedésnek a biz­tosítása volt. Az Alkotmánypárt és a politikai hatalom viszonyát ele­mezve, az olvasó áttekintést kap a Habsburg-birodalom, illetve az Osztrák—Magyar Monarchia e moz­galmas két évtizedének történel­méről. Akadémiai Kiadó • Budapest AKADÉMIAI KIADÓ-BUDAPEST

Next