Zádor Anna - Szabolcs Hedvig (szerk.): Művészet és felvilágosodás. Művészettörténeti tanulmányok (Budapest, 1978)

ÉS F^SODÁS ■ ДI (No1 JlffJ HI Ц Г|1 >J| Ц M^l m Нвнн^Ввн|нв|^1|Вн^нвввВнв1мнЬ^^^^^Н Klnl II ■vTi KIl'ÍYAI г^^^ИИН^Н AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST

Next