Zádor Anna - Szabolcs Hedvig (szerk.): Művészet és felvilágosodás. Művészettörténeti tanulmányok (Budapest, 1978)

1828—J978 MEGJELENT AZ AKADÉMIAI KÖNYVKIADÁS 150. ÉVÉBEN MŰVÉSZET ÉS FELVILÁGOSODÁS MŰVÉSZETTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK SZERKESZTETTE ZÁDOR ANNA és SZABOLCSI HEDVIG A tanulmánykötet az 1770 1830 közötti magyarországi művészet kér­déseivel foglalkozik. Az egyes tanul­mányok szinte kivétel nélkül új kuta­tási eredményeket közölnek az építé­szet, a képzőművészetek és általában a művelődés (pl. művészetpártolás, műgyűjtés, művészeti könyvek gyűj­tése, rajzoktatás stb.) kérdéseiről. Fény derül az új vonásaiban eddig kevéssé kutatott századvég és a XIX. század első harmada többféle stílus­áramlatának párhuzamára és érde­kes keveredéseire is. Az így kibonta­kozó összetett és színes kép a művé­szet legfontosabb ágaiban közel hozza az olvasóhoz a magyar polgárosodás kezdeti folyamatának művészeti meg­nyilvánulásait, új tendenciák és mű­fajok éledésének már megnyilatkozó eredményeit. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next