Zalai Ernő: Munkaérték és sajátérték. Adalékok az értékmagyarság elemzéséhez - Közgazdasági értekezések 32. (Budapest, 1988)

MUNKAÉRTÉK ' Adalékok az értéknagyság I elemzéséhez ^й •Х#Х*Х*Х*Х*?Х*ЙЙ - -••••ЯК akadémiai ;/XvXv' ,:e>>:«>>w#%%vX*Xe£X*XeX«>>X*>!*v*%vHXeí#Xe>>v wXvXeX»>2«!*>!«!«!*I»I»V«v.%v«vXwX«>toV*v.v.vX ттттшттттт

Next