Zincsenko, V. P. -Vergilesz, N. J.: A vizuális kép kialakulása. A vizuális rendszer működésének kutatása - Pszichológia a gyakorlatban 34. (Budapest, 1977)

ZI NCSEN KO—VERGILESZ A VIZUÁLIS kép kialakulása A vizuális rendszer működésének kutatása (Pszichológia a gyakorlatban 34.) A Zincsenko—Vergilesz szerzőpár tanul­mánya a látás igen bonyolult problema­tikájával ismerteti meg az érdeklődő pszichológusokat. A látást a megismerés és az alkotás legfontosabb eszközeként elemzik. Igen szellemes kísérletekkel kö­zelítik meg azt a bonyolult összefüggést, amely az objektum és a felfogó szubjek­tum között kialakul — beleértve az inger feldolgozásának, a szemben és az agyban végbemenő látási mechanizmu­soknak a szerepét is. Régen ismeretes, hogy az emberi szem nem csupán prizma, amely adott és mechanikusan állandó törésmutatóval „dolgozik”. A látásnak a legkülönbözőbb területeken való alkotó szerepére azonban kevesen mutattak rá oly meggyőzően — kísérletek sorával bizonyítva —, mint a fenti szerzők. A tanulmány a szovjet pszichológiának ezen a területen elért magas fejlettségi szintjét tanúsítja. Mondandója a pszicho­lógia alap- és alkalmazott tudományi területein szól a kutatókhoz, szakem­berekhez. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST i О & t4 > H tű > 2S sea- 1 J Ж A Ж Г PSZICHOLÓGIA ZINCSENKO—VERGILESZ A VIZUÁLIS KÉP KIALAKULÁSA A VIZUÁLIS RENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK KUTATÁSA

Next

/
Oldalképek
Tartalom