Zoltán Imre (szerk.): A vesebetegségek klinikuma - A Korányi Sándor Társaság tudományos ülései 1. (Budapest, 1962)

A KORÁNYI SÁNDOR TÁRSASÁG NAGYGYŰLÉSEI SZERKESZTETTE DR. ZOLTÁN IMRE AKADÉMIAI KIADÓ Budapest 1962 A KORÁNYI SÁNDOR TÁRSASÁG NAGYGYŰLÉSEI I. 1961 Szerkesztette DR. ZOLTÁN IMRE A Magyar Tudományos Akadémia felügyelete alatt 1960-ban újjáalakult Korá­nyi Sándor Társaság első nagygyűlését 1961 szeptem­berében tartotta. A jelen kö­tet ezen a nagygyűlésen el­hangzott referátumok, kor- referátumok és előadások teljes szövegét és doku­mentációját tartalmazza. A Társaság vezetősége elhatá­rozta, hogy kétévenként rendezendő nagygyűléseinek anyagát rendszeresen kiad­ja, így e munka egy értékes sorozat első kötetének te­kinthető. A nagygyűlés főtémája a vesebetegségek klinikuma volt. Rusznyák István aka­démikus, a Társaság első elnöke, megnyitójában ki­fejtette, hogy a téma meg­választása részben Korá­nyi Sándor munkásságából, részben pedig e tárgy idő­szerűségéből adódott. Az 5 referátum, 4 korreferátum, valamint a főtémához csat­lakozó 13 előadás a vese­betegségeket a klinikai or­I. 1961

Next

/
Oldalképek
Tartalom