Zsebők Zoltán: Wprowadzenie do metodyki badań radiologicznych - Röntgenvizsgálatok technikája (Budapest, 1969)

W książce prof. Z. B. Zsebőka opisane są tak bardzo dziś liczne i różnorodne metody badania rentgenowskiego oraz ich ocena. W pracy tej omówiono wyczer­pująco najważniejsze problemy, jakie nasuwają się radiologowi w jego codziennej pracy. Liczne ilustracje, bardzo dobre zarówno pod względem meryto­rycznym, jak i technicznym, pod­noszą wartość książki, która na­­pewno spotka się z dużym uzna­niem. Autor ułatwia czytelnikowi wy­bór najwłaściwszej metody i tech­niki badania rentgenowskiego. Omawia przy tym wady i zalety tych metod, możliwości niebez­pieczeństwa niektórych badań oraz sposoby postępowania w razie zaistnienia komplikacji. W tekście, liczne przypisy red. doc. Leszczyńskiego zwracają uwagę na postęp ostatnich lat w zakresie niektórych metod badania.

Next

/
Oldalképek
Tartalom