Zsilka János: A jelentés szerkezete. A jelentés-mozgás egysége (Budapest, 1975)

Akadémiai Kiadó, Budapest ISBN 963 05 0640 8 Zsilka János A jelentés szerkezete (A jelentés-mozgás egysége) A nyelv rendszerére irányuló kutatások világossá tették, hogy a mondatoknak nem egyszerűen a nyelven kívüli valóság alapján tulajdonítunk jelentést, hanem azoknak a belső nyelvi összefüggéseknek az alapján, amelyek a mondatokat egymáshoz kötik. A hagyományos nyelvészet a mondatok között egyes összefüggéseket már felismert, és így eljutott a rendszer töredékeihez. Ezek az összefüggések a konkrét -*■ általános irá­nyában helyezkednek el. A legújabb genera­tív grammatikai kutatások a nyelvi jelensé­geknek (mondatoknak) deduktív leírását adják. Ezekben a leírásokban az egyes mon­datok és az egész rendszer formális össze­függései tárulnak fel — az általánostól a konkrét felé haladva. A szerző koncepciójában egyfelől a töredé­kes összefüggéseket egységes láncolattá fűzi össze: szerves rendszer; másfelől a konkrét levezetésekkel párhuzamosan — egy nyelvi logikai általánosítás során — mind elvon­­tabb mondattartalmat vonatkoztat el — amelyből most már mint tartalmas általános­ból vezethetők le deduktive a konkrét mon­datok. A szerző által megrajzolt kép a nyelvi rendszert mint az ellentétes, egymást kölcsö­nösen feltételező konkrét -*■ általános, álta­lános -*• konkrét mozgásfolyamatok egysé­gét mutatja be. Ami a munka módszerét illeti: a hagyományos és a modern elemzési módok ötvözete — a hagyományos és modern módszerek magasabb egységét való­sítja meg.

Next