Zsilka János: Jelentés-integráció (Budapest, 1978)

Zsilka János JELENTÉS-INTEGRÁCIÓ A J elöntés-integráció a szerző nyelvi rendszerről írott ötödik kötete. Mindegyikben egységes а törekvés, hogy megtalálja a jelen­tés és szerkezet belső összefüggé­sét. Korábbi műveiben a szintaxis felől közelítette meg a jelentést; utóbbi köteteiben a vizsgálódások középpontjában a jelentés áll. A Jelentés-integráció az igei metafo­rák elmélyült elemzése. A hagyo­mányos felfogással szemben a kö­tet egyértelműen bizonyítja: a metaforikus jelentés nem érthető meg egyetlen ige — tulajdonképpe­ni és metaforikus — jelentéseinek viszonyából; a metaforikus jelen­tés több ige jelentésének egy egy­ségbe való integrációja. A mű a metaforikus igék belső szerkezeti viszonyaiból kiindulva a szóosz­tályok természetére világít rá. AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST ISBN 963 05 1428 1

Next