Zsilka Tibor: Stilisztika és statisztika (Budapest, 1974)

ZsiLKA Tibor STILISZTIKA ÉS STATISZTIKA A mű az első kvantitatív stilisztikai könyv Magyarországon. A szerző a XX. századi magyar költők és írók stílus­sajátságait vizsgálja egzakt módszerek­kel. Szövegeket hasonlít össze mate­matikai módszerekkel, s az egyes szö­vegek hatóerejének okait, kiváltóit a kapott számadatok alapján vezeti le. A matematikai módszerek jelentőségét azonban nem túlozza el: hasznosak és fontosak a szövegelmélet számára, de a kvalitatív elemzést nem pótolhatják. A szerző szerint az egzakt eredmények elsősorban arra szolgálnak, hogy a kutatót konkrét érvekkel vértezzék fel a szövegek stilisztikai komponenseinek meghatározásakor. A kötet újszerűsége révén a magyar szépirodalmi stíluskutatás számára hé­zagpótló. AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST

Next