Zsolt J. - Pazonyi B. - Novák E. - Pelc A.: Az élesztők - Saccharomycetaceae (I/9.) - Magyarország kultúrflórája 10. (Budapest, 1961)

MAGYARORSZÁG К U LT Ú R F L Ó RÁJ A Főszerkesztők: ERDEI FERENC és JÁVORKA SÁNDOR I. KÖTET 9. FÜZET VIRÁGTALANOK AZ ÉLESZTŐK (25 ábrával) í RTÁK ZSOLT JÁNOS - f PAZONYI BÉLA NOVÁK ERVIN - PELC ANTAL KULTÚRFLÓRA 10.

Next