Argumentum Kiadó

Könyvek

Abádi Nagy Zoltán: Az amerikai minimalista próza

Budapest, 1994
Irodalomelmélet, Irodalomtudomány

Abaffy Csilla - Reményi Andrea - Madas Edit (szerk.): Debreceni kódex 1519. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel

Budapest, 1997
Irodalomelmélet

Abaffy Csilla - T. Szabó Csilla - Madas Edit (szerk.): 150 zsoltár, Énekek éneke és az ünnepek alapigéi. Döbrentei-kódex 1508. Halábori Bertalan keze írásával. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel

Budapest, 1995
Enciklopédia, Lexikon, Szótár

Adamik Béla: A latin nyelv története. Az indoeurópai alapnyelvtől a klasszikus latinig

Budapest, 2009
Nyelvtudomány

Adorjáni Zsolt: Archaikus görög kardhal-költészet

Budapest, 2018
Irodalomtudomány

Adorjáni Zsolt: Szem és tekintet Pindaros költészetében

Budapest, 2014
Irodalomtörténet

Adriányi Gábor - Csíky Balázs: Nyisztor Zoltán

Budapest, 2005
Életrajz, Levelezés, Napló

Adriányi Gábor (szerk.): Documenta Vaticana. Vatikáni okmányok a magyar katolikus autonómiáról 1891–1920

Budapest, 2012
Politikatudomány

Agárdi Péter: „… a multat be kell vallani”. Nemzeti kultúra – baloldali tradíció

Budapest, 2006
Publicisztika

Agárdi Péter - Székely Mária (szerk.): A valóság fellazulása. A 70 éves Sziklai László tiszteletére

Budapest, 2012
Irodalomelmélet

Alszeghy Zsoltné - Lóránt István - Varga Imre: Magyarországi latin nyelvű protestáns iskoladrámák a XVII–XVIII. századból

Budapest, 2005
Irodalom

Alszeghy Zsoltné et al. (szerk.): Jezsuita iskoladrámák (Ismeretlen szerzők). Programok, színlapok

Budapest, 1995
Irodalom

András Edit: Kulturális átöltözés. Művészet a szocializmus romjain

Budapest, 2009
Publicisztika

András Edit (szerk.): Angyalokra szükség van. Tanulmányok Bernáth Mária tiszteletére

Budapest, 2005
Művészettörténet

András Tibor: Történeti festő a XX. Században. Sümegi György elemző tanulmányával

Budapest, 2017
Művészet, Művészettörténet

Antal Z. László: A gyógyítás társadalmi beágyazottsága

Budapest, 2017
Társadalomtudomány

Antal Z. László: A Nap szerepe a társadalom életében. Taulmánykötet

Budapest, 2016
Tanulmánykötet

Apor Klára: Vándormadarak. Visszaemlékezés

Budapest, 2004
Életrajz, Levelezés, Napló

Asperján György: És mégsem mozog a föld. Regény

Budapest, 2001
Irodalom

B. Juhász Erzsébet: Hősök vagy balekok? A társadalmi beilleszkedés zavarai a hetvenes évek irodalmában

Budapest, 2011
Szociológia

B. Juhász Erzsébet: Mesék az életemből

Budapest, 2010
Irodalom

B. Szabó János: A honfoglalóktól a huszárokig. A középkori magyar könnyűlovasságról

Budapest, 2010
Történelem

Babits Mihály: Babits Mihály összes versei 1. 1890-1905. Kritikai kiadás

Budapest, 2017
Irodalomtudomány

Babus Antal - Seres Attila (szerk.): Egy konzervatív úr a baloldali zarándokok között. Magyary Zoltán szovjetunióbeli útja

Budapest, 2014
Történelem

Bácskai Júlia: Kezdeti tapasztalatok, saját élményem az iskolapszichológiáról

Budapest, 2003
Pedagógia, Pszichológia

Bácskai Júlia: Önismereti csoportok céljai és módszerei. Alkalmazásuk egészséges kamaszok csoportjában

Budapest, 2005
Pedagógia, Pszichológia

Bagi Dániel: Gallus Anonymus és Magyarország. A Geszta magyar adatai, forrásai, mintái, valamint a szerző történetszemlélete a latin Kelet-Közép-Európa 12. század eleji latin nyelvű történetírásának tükrében

Budapest, 2005
Irodalomtörténet

Bajnok Dániel: Magánélet az agorán. Aischinés vádbeszéde Timarchos ellen

Budapest, 2017
Irodalomtudomány

Bajza Kálmán: Az Athenaeum-per. Az első magyar sajtóper története

Budapest, 1997
Irodalomtörténet

Balázs Árpád: Válogatott életeim. Egy zeneszerző emlékeiből. Család, művek, utazások, pályatársak

Budapest, 2012
Életrajz, Levelezés, Napló

Balla Tibor: A Nagy-Háború osztrák-magyar tábornokai. Tábornagyok, vezérezredesek, gyalogsági és lovasságio tábornokok, táborszernagyok

Budapest, 2010
Történelem

Balog Iván: Bibó István recepciója. Politikai átértelmezések

Budapest, 2010
Politikatudomány

Balog Iván: Politikai hisztériák Közép- és Kelet-Európában. Bibó István fasizmusról, nacionalizmusról, antiszemitizmusról

Budapest, 2004
Társadalomtudomány

Balogh F. András: Német-magyar irodalmi együttélések a Kárpát-medencében

Budapest, 2009
Irodalomtudomány

Balogh Piroska: Teória és medialitás. A latinitás a magyarországi tudásáramlásban 1800 körül

Budapest, 2015
Nyelvtudomány

Bán Zsófia - Turai Hedvig (szerk.): Exponált emlék. Családi képek a magán- és közösségi emlékezetben

Budapest, 2008
Fotográfia, Kulturális antropológia

Bangha Imre - Déri Balázs: Távollét. Mírá hercegnő misztikus versei és legendája

Fordító: Bangha Imre - Déri Balázs
Budapest, 1997
Vers

Bárdi Nándor - Tóth Ágnes (szerk.): Asszimiláció, integráció, szegregáció. Párhuzamos értelmezések és modellek a kisebbségkutatásban

Budapest, 2011
Kulturális antropológia, Szociológia

Bárdi Nándor - Tóth Ágnes (szerk.): Önazonosság és tagoltság. Elemzések a kulturális megosztottságról

Budapest, 2013
Politikatudomány

Bardoly István - Jurecskó László - Sümegi György )sdzerk.): A feledés árja alól új földeket hódítok vissza. Írások Tímár Árpád tiszteletére

Budapest, 2009
Publicisztika

Bartal Anna Mária - Ferencz Zoltán: A vörösiszap-katasztófa társadalmi hatásai

Budapest, 2015
Társadalomtudomány

Bartha Katalin Ágnes: Shakespeare Erdélyben. XIX. századi magyar nyelvű recepció

Budapest, 2010
Irodalomtörténet

Basch Lóránt: A Baumgarten Alapítvány történetéből. Tanulmányok, cikkek

Budapest, 2004
Irodalomtörténet

Beke József (szerk.): Radnóti-szótár. Radnóti Miklós költő nyelvének szókészlete

Budapest, 2009
Irodalomtudomány

Beke József (szerk.): Zrínyi-szótár. Zrínyi Miklós életművének magyar szókészlete

Budapest, 2004
Enciklopédia, Lexikon, Szótár

Beke Margit (szerk.): A magyar katolikus püspökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei 1919-1944 között II. kötet

Budapest, 1992
Vallás

Békés Itala: Égi játszótársak

Budapest, 2012
Irodalom

Békés Itala: Olvasd a buszon!

Budapest, 2008
Irodalom

Bél Mátyás: Ung vármegye leírása

Fordító: Benei Bernadett - Tóth Gergely
Budapest, 2014
Történelem

Belitska-Scholtz Hedvig - Somorjai Olga: Deutsche Theater in Pest und Ofen 1770-1850. 1.

Budapest, 1995
Publicisztika

KBART