Argumentum Kiadó

Könyvek

Vajtay Szabolcs: Én, Anonymus. Önéletrajz. Írtam az általam hajdan mesélteknek - ha jól számítom - 1101-ik esztendejében

Budapest, 1998
Irodalom

Valachi Anna: Csigavonalban a Parnasszusra. Rákos Sándor földi poklai és táguló költői világa. Alkotáslélektani "fejlődésregény"

Budapest, 2009
Életrajz, Levelezés, Napló

Valuch Tibor: Metszetek. Válogatott tanulmányok

Budapest, 2006
Publicisztika

Varga Imra: A magyarországi protestáns iskolai színjátszás a kezdetektől 1800-ig

Budapest, 1995
Művelődéstörténet, Művészettörténet

Varga Imre - Pintér Márta Zsuzsanna: Történelem a színpadon. Magyar történelmi tárgyú iskoladrámák a 17–18. században

Budapest, 2000
Irodalomtörténet

Varga Imre (szerk.): A magyarországi katolikus tanintézmények színjátszásának forrásai és irodalma 1800-ig

Budapest, 1992
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Varga Imre (szerk.): Zombory Éva

Budapest, 1995
Művészet, Művészettörténet

Varga Katalin (szerk.): Ady szerelme: Ada

Budapest, 2002
Életrajz, Levelezés, Napló

Varga László (szek.): Az Eötvös Collegium és a magyar irodalomtörténet. Tanulmányok

Budapest, 2003
Irodalomtörténet

Varga Rózsa (szerk.): Tardoson, a téren és a pázsiton. Tardosi szlovák balladák, dalok, imák

Budapest, 2000
Társadalomtudomány

Vári András: Urak és gazdászok. Arisztokrácia, agrárértelmiség és agrárius mozgalom Magyarországon 1821–1898

Budapest, 2009
Szociológia

Vastagh Zoltán: Közös élmények fonalán. Válogatott írások

Budapest, 2005
Pedagógia, Pszichológia

Vaulich Tibor (szerk.): Magyar társadalomtörténeti olvasókönyv 1944-től napjainkig

Budapest, 2004
Történelem

Végh György: Őszi akvarell. Összegyűjtött versek

Budapest, 1994
Vers

Verrasztó Gábor: Abszurdkák

Budapest, 2009
Irodalom

Veszprémy László: Lovagvilág Magyarországon. Lovagok, keresztesek, hadmérnökök a középkori Magyarországon. Válogatott tanulmányok

Budapest, 2008
Történelem

Vilcsek Béla: A drámaíró Babits Mihály

Budapest, 2008
Irodalomtudomány

Virág Tünde: Törésvonalak. Szegénység és etnicitás vidéki terekben

Budapest, 2015
Társadalomtudomány

Viskolcz Noémi: Nádasdy Ferenc (1623-1671) nyomdái

Budapest, 2015
Könyvtörténet

Vitályos László (szerk.): Ady Endre levelezése. 1. (1895–1907)

Budapest, 1998
Életrajz, Levelezés, Napló

Vitályos László (szerk.): Ady Endre levelezése. 3. (1910–1911)

Budapest, 2009
Irodalomtörténet

Vizkelety András: Múltidőben. Visszaemlékezés

Budapest, 2012
Életrajz, Levelezés, Napló

Voigt Vilmos: A folklorisztika alapfogalmai. Szócikkek

Budapest, 2014
Folklór, Kulturális antropológia, Néprajz

Voit Krisztina: A budapesti sajtó adattára 1873–1950

Budapest, 2000
Sajtótörténet

Voit Krisztina: Fejezetek a közgyűjtemények és a könyvkiadás történetéből. Tanulmányok. Múzeumok, Könyvtárak, Nyomdák, Könyvkiadás, Könyvkereskedelem

Budapest, 2005
Publicisztika

Voit Pál: Hét nemzedék szilvafák nélkül. A soproni toronyzenésztől Bartók Béláig. Családi krónika

Budapest, 2003
Irodalom

Volter Edina: Magyarország keleti és nyugati határ menti kistérségeinek helyzete és perspektívái a rendszerváltozást követő években

Budapest, 2008
Szociológia, Társadalomtudomány

Völgyesi Orsolya: Egy siker kudarca. Kuthy Lajos pályafutása

Budapest, 2007
Irodalomtörténet

Vörösmarty Mihály: Holdvilágos éj

Fordító: Kárpáti, Paul et al.
Budapest, 2002
Vers

Wacha Imre: Igényesen magyarul. A helyes kiejtés kézikönyve

Budapest, 2010
Nyelvtudomány

Weöres Sándor: A teljesség felé. Szemelvények

Fordító: Chai Pengfei
Budapest, 2007
Szépirodalom

Weöres Sándor: Egybegyűjtött írások. Versek, kisebb prózai írások 1.

Budapest, 2003
Irodalomtudomány, Szépirodalom

Weöres Sándor: Egybegyűjtött írások. Versek, kisebb prózai írások 2.

Budapest, 2003
Irodalomtudomány, Szépirodalom

Weöres Sándor: Egybegyűjtött írások. Versek, kisebb prózai írások 3.

Budapest, 2003
Irodalomtudomány, Szépirodalom

Weöres Sándor: Színjátékok

Budapest, 2005
Irodalom

Zádor Imre: Minden perc egy örökkévalóság

Budapest, 2000
Irodalom

Zalán Magda: Barátok a magosban

Budapest, 1995
Irodalomtörténet, Művelődéstörténet

Zalán Magda: Felhő árnyéka vízen. Önéletrajzi elbeszélések

Budapest, 1998
Irodalom

Zalán Magda: Hazatérő vidám földműves. Érzelmes utazás Itáliában

Budapest, 1999
Irodalom

Zelk Zoltán: Só és emlékezet. Válogatott versek 1925-1981

Budapest, 1997
Vers

Zilahi Lajos: Sárréti tájszótár

Budapest, 2011
Enciklopédia, Lexikon, Szótár

Zoltai Dénes: Zenében gondolkodni. Válogatott esztétikai írások

Budapest, 2008
Publicisztika

Zorn Antal: Fejezetek Katymár iskola- és oktatástörténetéből

Budapest, 2013
Pedagógia, Pszichológia

KBART