Argumentum Kiadó

Könyvek

Belitska-Scholtz Hedvig - Somorjai Olga: Deutsche Theater in Pest und Ofen 1770-1850. 2.

Budapest, 1995
Publicisztika

Bellus Ibolya et al.: A magyarországi középkori latinság szótára IV.

Budapest, 1993
Enciklopédia, Lexikon, Szótár

Bellus Ibolya et al.: A magyarországi középkori latinság szótára VI. kötet

Budapest, 2017
Enciklopédia, Lexikon, Szótár

Bencze László: Az állóháború harcászati és hadászati előzményei

Budapest, 2009
Hadtudomány, Történelem

Bene Sándor: Egy kanonok három királysága. Ráttkay György horvát históriája

Budapest, 2000
Történelem

Benedek Katalin: Művészek és alkotások

Budapest, 2004
Művészet, Művészettörténet

Benedek Katalin: Művészek és alkotások 2.

Budapest, 2007
Művészet, Művészettörténet

Benedek Katalin: Perlrott Csaba Vilmos 1880-1955. Alkotói pályájának főbb állomásai

Budapest, 2005
Művészettörténet

Benedek Katalin: Pituk József művészete

Budapest, 2006
Művészet, Művészettörténet

Beney Zsuzsa: A tárgytalan lét. Versek

Budapest, 2003
Vers

Beney Zsuzsa: Két parton

Budapest, 2000
Vers

Beney Zsuzsa: Se tűz, se éj

Budapest, 2005
Vers

Benkő Loránd: Magyar nyelvtudósok a XX. században. Méltatások, emlékezések

Budapest, 2010
Nyelvtudomány

Bényi Károly: Utak, keresztek, keresztutak

Budapest, 2002
Irodalomtörténet

Berényi Zsuzsanna Ágnes: Kossuth Lajos és a szabadkőművesek

Budapest, 2002
Történelem

Béri-Lichtner János: Együttélés. A zsidóság szerepe Magyarország legújabbkori történetében 1790-1918

Budapest, 1995
Szociológia, Történelem

Berkes Tamás: Sárkány Oszkár. Egy "apollonista" tudós derékba tört élete

Budapest, 1998
Irodalomtörténet

Berlász Jenő: Erdélyi Jobbágyság – Magyar Gazdaság. (Válogatott tanulmányok)

Budapest, 2010
Történelem

Bertényi Iván: A címertan reneszánsza. Tanulmányok

Budapest, 2010
Történelem

Bessenyei György: Programírások, vitairatok, elmélkedések 1772–1790. Kritikai kiadás

Budapest, 2007
Életrajz, Levelezés, Napló

Bibó István: 1956

Budapest, 2011
Publicisztika

Bibó István: A demokratikus közösségi értékelés és magatartás mintái

Budapest, 2012
Politikatudomány

Bibó István: A jogfilozófiától a politikáig

Budapest, 2012
Politikatudomány

Bibó István: A kelet-európai kisállamok nyomorúsága

Budapest, 2011
Politikatudomány

Bibó István: A magyar demokrácia válsága

Budapest, 2011
Politikatudomány

Bibó István: A nemzetközi államközösség bénultsága és annak orvosságai. Önrendelkezés, nagyhatalmi egyetértés, politikai döntőbíráskodás

Budapest, 2011
Politikatudomány

Bibó István: A zsidókérdésről

Budapest, 2010
Történelem

Bibó István: Az államhatalmak elválasztása

Budapest, 2011
Publicisztika

Bibó István: Az európai politikai fejlődés értelme

Budapest, 2012
Politikatudomány

Bibó István: Eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem

Budapest, 2012
Politikatudomány

Bibó István: Politikai hisztériák

Budapest, 2011
Politikatudomány

Bibó István: Visszaemlékezések

Budapest, 2012
Politikatudomány

Bibó István: Zsidókérdés

Budapest, 2012
Politikatudomány

Bibó István ifj.: Hit és értelem. Iskola- és egyházközeli írások

Budapest, 2018
Tanulmánykötet

Birnbaum, Marianna D.: Behind the Image: Another Text. Six Essays on Art and Literature

Budapest, 2008
Folklór, Kulturális antropológia, Néprajz

Birnbaum, Marianna D.: Fromet Mendelssohn. A life beneath the bonnet

Budapest, 2012
Életrajz, Levelezés, Napló

Biró Bertalan: Magyar legendák és geszták

Fordító: Biró Bertalan
Budapest, 1997
Művelődéstörténet, Történelem

Bíró Ferenc: A legnagyobb pennaháború. Kazinczy Ferenc és a nyelvkérdés

Budapest, 2010
Irodalomtudomány

Bíró Ferenc (szerk.): Tanulmányok a magyar nyelv ügyének 18. századi történetéből

Budapest, 2005
Irodalomtörténet

Biró Sey Katalin et al. (szerk.): In memoriam Ludovici Huszár

Budapest, 2005
Publicisztika

Bitó László: A korruptokrácia és a belső gyarmatosítás évei 2012-2016. Publicisztikák - esszék

Budapest, 2016
Publicisztika

Bitó László: A Názáreti Izsák. Jézus a poklok tornácán

Budapest, 2002
Szépirodalom

Bitó László: A névtelen evangéliuma. Amely minden épet feloldoz az istengyilkosság förtelmes bűne alól

Fordító: Tótfalusi István
Budapest, 2011
Szépirodalom

Bitó László: A technopuccs dosszié. Politikai krimi

Budapest, 2007
Szépirodalom

Bitó László: Ábrahám és Izsák. Biblia-regény

Fordító: Rakovszky Zsuzsa
Budapest, 2012
Szépirodalom

Bitó László: Ahogy láttam … 2004-2006 Két reményteljes, nehéz év

Budapest, 2006
Publicisztika

Bitó László: Áldott vagy, Káin. Regény

Budapest, 2009
Szépirodalom

Bitó László: Izsák tanítása

Budapest, 2000
Szépirodalom

Bitó László: Nekünk kell megváltanunk magunkat. Egy humanista hitvallása

Budapest, 2004
Publicisztika

Boda Domokos: Életutam

Budapest, 2013
Életrajz, Levelezés, Napló

KBART