Argumentum Kiadó

Könyvek

Dávid Csaba: Város és költője

Budapest, 2007
Publicisztika

Dávid Gábor Csaba: Célunk tökéletesedésünk. A nemzetnevelő Wesselényi Miklós

Budapest, 2013
Publicisztika

Dávidházi Péter: Hunyt mesterünk. Arany János kritikusi öröksége

Budapest, 1994
Irodalomelmélet, Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Dávidházi Péter: Per passivam resistentiam. Változatok hatalom és írás témájára

Budapest, 1998
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Dávidházi Péter - Karafiáth Judit: Literature and its cults. An anthropological approach

Budapest, 1994
Irodalomtörténet

Deák István: Európa próbatétele. Együttműködés, ellenállás és megtorlás a második világháború alatt

Fordító: Bánki Vera
Budapest, 2015
Történelem

Dehelán Éva: Tapasztalataim a komplex mentálhigiénés prevenció lehetőségeiről az óvodában

Budapest, 2003
Pedagógia, Pszichológia

Dehelán Éva - Szász Balázsné - Sárossy Györgyné: Egy pályaválasztási érettséget fejlesztő módszer alkalmazásának néhány iskolai tapasztalatáról

Budapest, 2004
Pedagógia, Pszichológia

Demeter Júlia - Kilián István - Pintér Márta Zsuzsanna (szerk.): Ferences iskoladrámák 1. Csíksomlyói passiójátékok 1721–1739

Budapest, 2009
Irodalomtörténet, Open access

Demeter Júlia - Pintér Mária Zsuzsanna: Jöszte poétának. Egy ismeretlen Csokonai-versgyűjtemény

Budapest, 2005
Irodalomtörténet

Demeter Júlia (szerk.): Csíksomlyói passiójátékok a 18. századból. Nap, hold és a csillagok, velem zokogjatok!

Budapest, 2004
Irodalom

Demeter Júlia (szerk.): Kollégiumi drámagyűjtemények

Budapest, 2015
Irodalom

Demeter Júlia et al. (szerk.): Piarista iskoladrámák - Régi magyar drámai emlékek XVIII. század 5/1.

Budapest, 2002
Irodalom, Open access

Demeter Júlia et al. (szerk.): Piarista iskoladrámák

Budapest, 2007
Irodalom

Demetrovics Zsolt - Kökönyei Gyöngyi - Oláh Attila: Személyiséglélektantól az egészségpszichológiáig

Budapest, 2007
Pszichológia

Dénes Iván Zoltán: Az „illúzió” realitása. Kollektív identitásprogramok

Budapest, 2011
Politikatudomány

Dénes Iván Zoltán: Liberális kihívásra adott konzervatív válasz

Budapest, 2008
Politikatudomány

Dénes Iván Zoltán: Szabadság – közösség. Programok és értelmezések

Budapest, 2008
Politikatudomány

Dénes Iván Zoltán (szerk.): A bűnbaktól a realista lényeglátóig. A magyar politikai és tudományos diskurzusok Kossuth-képei 1849–2002

Budapest, 2004
Történelem

Dénes Iván Zoltán (szerk.): A szabadság értelme – az értelem szabadsága. Filozófiai és eszmetörténeti tanulmányok

Budapest, 2004
Filozófia

Dénes Iván Zoltán (szerk.): Bibó 100. Recepciók, értelmezések, alkalmazási kísérletek

Budapest, 2012
Politikatudomány

Dénes Iván Zoltán (szerk.): Liberalizmus és nemzettudat. Dialógus Szabó Miklós gondolataival

Budapest, 2008
Politikatudomány

Deréky Pál (szerk.): A magyar avantgárd irodalom (1915-1930) olvasókönyve

Budapest, 1998
Irodalomelmélet, Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Deréky Pál (szerk.): A magyar avantgárd irodalom (1915-1930) olvasókönyve Kommentált szöveggyűjtemény

Budapest, 1998
Irodalomtörténet, Open access

Déri Balázs: A részek és az egész. Prudentius Cathemerinon című himnuszciklusának szerkezete

Budapest, 2001
Irodalomelmélet

Déri Balázs: Az utolsó sziget. Versek 2000-ből

Budapest, 2001
Vers

Déri Balázs: Kézírás

Budapest, 2004
Vers

Déri Balázs: Rétegek

Budapest, 2010
Vers

Déri Balázs - Hanula Gergely: Újszövetségi görög nyelvkönyv

Budapest, 2017
Nyelvtudomány

Déri Balázs - Hanula Gergely: Újszövetségi görög nyelvkönyv I. Hangtan - Alaktan

Budapest, 2017
Nyelvtudomány

Déri Balázs (szerk.): Missale Strigoniense 1484

Fordító: Alácsi, Ervin J.
Budapest, 2009
Vallás

Dobos Balázs: A kisebbség joga. Kisebbségi törvénykezés Magyarországon (1988–2006)

Budapest, 2011
Szociológia

Dombrády Lóránd: Werth Henrik akiről nem beszéltünk

Budapest, 2005
Történelem

Dreska, Gabriel et al.: Monumenta Ecclesiae Strigoniensis

Budapest, 1999
Vallás

Droste-Hülshoff, Anette Elisabeth von: Die Judenbuche. A Zsidóbükk

Fordító: Szabó Lőrinc
Budapest, 1995
Vers

Dudithius, Andreas: Epistulae Pars II. 1568–1573

Fordító: Grobelak, Lucjan
Budapest, 1995
Életrajz, Levelezés, Napló

Dudithius, Andreas: Epistulae Pars III. 1574

Budapest, 2000
Életrajz, Levelezés, Napló

Dudithius, Andreas: Epistulae Pars IV. 1575

Budapest, 1998
Életrajz, Levelezés, Napló

Dudithius, Andreas: Epistulae Pars V. 1576

Budapest, 2005
Életrajz, Levelezés, Napló

Dudithius, Andreas: Epistulae Pars VI. 1577–1580

Budapest, 2002
Életrajz, Levelezés, Napló

Eiler Ferenc: Németek, helyi társadalom és hatalom. Harta, 1920–1989

Budapest, 2011
Szociológia

Eötvös József: Az 1848iki forradalom története. Müncheni vázlat

Budapest, 1993
Történelem

Erdődy Gábor: Kényszerpályán. A magyar külpolitikai gondolkodás 1849-ben

Budapest, 1998
Politikatudomány

Erdődy Gábor: Szabadságot mindenben és mindenkinek. A belga alkotmányos rendszer létrejötte és működése 1831–1848

Budapest, 2006
Politikatudomány

Estók János et al.: Agrárvilág Magyarországon. 1848–2004

Budapest, 2008
Biológia, Földrajz

Fábri Anna - Várkonyi Gábor: A nők világa. Művelődés- és társadalomtörténeti tanulmányok

Budapest, 2007
Művelődéstörténet, Társadalomtudomány

Fallenbüchl Zoltán: Magyarország főispánjai 1526-1848. Die Obergespane Ungarns. 1526-1848

Budapest, 1994
Történelem

Fáskerti Mária (szerk.): Mindenki együtt érzett a magyar néppel… 1956-2006, Norvégia - "Alle folte med det ungarske folket…" 1956-2006, Norge

Oslo, 2006
Publicisztika, Történelem

Fedinec Csilla - Vehes Mikola (szerk.): Kárpátalja 1919-2009 történelem, politika, kultúra

Budapest, 2010
Politikatudomány

Fehér Ferenc - Heller Ágnes: Marx és a modernitás

Fordító: Ábrahám Zoltán et al.
Budapest, 2002
Publicisztika

KBART