Argumentum Kiadó

Könyvek

Fellegi Tamás: A villanytelepi fiú. Emlékezés Csenterics Sándorra

Budapest, 2011
Életrajz, Levelezés, Napló

Fenyő István: A centralisták az 1848-as forradalomban

Budapest, 2003
Történelem

Fenyő István: A centralisták. Egy liberális csoport a reformkori Magyarországon

Budapest, 1997
Politikatudomány

Fenyő István: Adolf Fischhof és a Habsburg Monarchia

Budapest, 2002
Politikatudomány

Fenyő Miksa: Jézus is D. P. volt

Budapest, 2006
Irodalom

Fenyő Miksa: Önéletrajzom

Budapest, 1994
Életrajz

Ferenczi Attila: Valerius Flaccus és az epikus hagyomány

Budapest, 2003
Irodalomtörténet

Fey Lajos: Erdélyi vadvirágok. Képes összeállítás Erdély flórájából

Budapest, 2010
Biológia, Földrajz

Finta Gábor (szerk.): A Nyugat párbeszédei. A magyar irodalmi modernizáció kérdései

Budapest, 2011
Szociológia

Fodor Géza: Zene és színház

Budapest, 1998
Zenetudomány

Fodor Pál: Magyarország és a török hódítás

Budapest, 1991
Történelem

Fodor Tünde - Topolay Áges (szerk.): Babits Mihály levelezése 1914–1916

Budapest, 2008
Életrajz, Levelezés, Napló, Open access

Fodorné Földi Rita: Testnevelési játékok a tanulási zavarok prevenciójában és korrekciójában

Budapest, 2005
Pedagógia, Pszichológia

Forrai György - Józsa László: Az orvos nyomoz. Miben haltak meg a halhatatlanok?

Budapest, 2014
Irodalom

Földváry Miklós István: Psalterium Strigoniense 1. Esztergomi zsoltároskönyv

Budapest, 2014
Vallás

Földváry Miklós István: Psalterium Strigoniense 2. Esztergomi zsoltároskönyv

Budapest, 2014
Vallás

Földváry Miklós István: Psalterium Strigoniense 3. Esztergomi zsoltároskönyv

Budapest, 2014
Vallás

Földváry, Stephanus Nicolaus: Ordinarius Strigoniensis. Monumenta Ritualia Hungarica II.

Budapest, 2009
Vallás

Frank Tibor (szerk.): Honszeretet és felekezeti hűség. Wahrmann Mór 1831–1892

Budapest, 2006
Politikatudomány

Fried István: Ne az író történjen meg, hanem a műve. A politikus és az irodalmi író Márai Sándor

Budapest, 2002
Irodalomtörténet

Frücht László et al.: Tanulási készség tréning serdülők számára

Budapest, 2005
Pedagógia, Pszichológia

Fühmann, Franz: Briefe aus der Werkstatt des Nachdichters. Műfordítói műhelylevelek 1961-1984

Budapest, 2007
Életrajz, Levelezés, Napló

Fűzfa Balázs: …sem azé, aki fut… Ottlik Géza Iskola a határon című regénye a hagyomány, a prózapoétika, a hipertextualitás és a recepció tükrében

Budapest, 2006
Irodalomtörténet

Fűzfa Balázs: Gyalogjáró történelem [szociográfiák]

Budapest, 2005
Szociológia

Gabnai Katalin: Mintázd meg levegőből. Színházi írások

Budapest, 2006
Művészet, Művészettörténet

Gábor Éva: Mannheim Károly levelezése 1911-1946

Budapest, 1996
Életrajz, Levelezés, Napló

Gábori Kovács József: A centralista Pesti Hirlap politikai stratégiái 1844-1847

Budapest, 2016
Irodalomtörténet

Gajdó Tamás (szerk.): Or not to Be. Molnár Ferenc levelei Darvas Lilihez

Budapest, 2004
Életrajz, Levelezés, Napló, Színház

Gál Ágnes - Gál Julianna: Gál István életműve. Bibliográfia

Budapest, 2003
Történelem

Gál Ágnes - Gál Julianna (szerk.): Cs. Szabó László és Gál István levelezése 1933-1982

Budapest, 2012
Életrajz, Levelezés, Napló

Gál István: Magyarország és az angolszász világ

Budapest, 2005
Publicisztika

Gál István (szerk.): Apollo. Középeurópai humanista folyóirat. 1934-1939. 1-4. Hasonmás kiadás

Budapest, 2001
Publicisztika

Gál István (szerk.): Apollo. Középeurópai humanista folyóirat. 1934-1939. 5-10. Hasonmás kiadás

Budapest, 2001
Publicisztika

Gál István (szerk.): Apollo. Középeurópai humanista folyóirat. 1934-1939. Dokumentumok

Budapest, 2001
Publicisztika

Gál István (szerk.): Babits Mihály. Tanulmányok, szövegközlések, széljegyzetek

Budapest, 2003
Életrajz, Levelezés, Napló

Gall Névtelen: A lengyel fejedelmek avagy hercegek krónikája és tettei

Fordító: Bagi Dániel
Budapest, 2007
Történelem

Gangas, Helena: Az én Magyarországom. Cikkek, riportok 1943-1944

Fordító: Labádi-Bertényi Gizella
Budapest, 2001
Publicisztika

Gángó Gábor (szerk.): Die Bibliothek von Joseph Eötvös

Budapest, 1995
Könyvtörténet

Gefferth Éva - Herskovits Mária: Csak keresni kell… A tehetséges gyerekekrő nevelőknek

Budapest, 2009
Pedagógia, Pszichológia

Géher István (szerk.): Shakespeare-kollégium. Tanulmányok

Budapest, 2000
Irodalomtudomány

Gelléri Andor Endre: Femicska csókjai. Kiadatlan elbeszélések, dokumentumok, visszaemlékezések

Budapest, 2015
Irodalom

Gere Zsolt: Szebb idők. Vörösmarty epikus korszakának rétegei

Budapest, 2013
Publicisztika

Gergely Ágnes: Jonathan Swift éjszakái. Versek négy arckép alá

Budapest, 2010
Vers

Gergely Ágnes: Útérintő. Összegyűjtött versek

Budapest, 2006
Vers

Germuska Pál: A magyar középgépipar. Hadiipar és haditechnikai termelés Magyarországon 1945 és 1980 között

Budapest, 2014
Történelem

Germuska Pál: Vörös Arzenál. Magyarország részvétele a nemzetközi hadiipari együttműködésben a KGST keretei között

Budapest, 2010
Politikatudomány

Gervai András: Emigráns vagyok a Földön. Sorsváltozatok. 33 beszélgetés

Budapest, 1998
Szociológia

Goda Gábor: Tűnődések

Budapest, 1997
Irodalom

Gosztonyi János: Az elvarázsolt Hegy

Budapest, 2011
Irodalom

Gosztonyi János: Életálmok

Budapest, 2007
Irodalom

KBART