Argumentum Kiadó

Könyvek - Irodalomtörténet

Koczkás Sándor - Láng József - Vezér Erzsébet (szerk.): Ady Endre összes versei. 3. (1906. jan. 28.–1907.)

Budapest, 1995
Irodalomtörténet

Kopeczky Rita: Homéros-fordítás az archaikus római irodalomban

Budapest, 2014
Irodalomtörténet

Kovács Ápád (szerk.): Puskintól Tolsztojig és tovább... Tanulmányok az orosz irodalom és költészettan köréből 2.

Budapest, 2006
Irodalomtörténet

Kovács Árpád (szerk.): A regény és a trópusok. Tanulmányok. A második veszprémi regénykollokvium, Pannon Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszék, 2005. szeptember 29.–október 1.

Budapest, 2007
Irodalomtörténet

Kovács László: Csalóka lidércfény nyomában. A szibériai Petőfi-kutatás csődje

Budapest, 2003
Irodalomtörténet

Kozocsa Sándor Géza (szerk.): Peer-kódex. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel

Budapest, 2000
Irodalomtörténet, Open access

Kristó Gyula: A történeti irodalom Magyarországon a kezdetektől 1241-ig

Budapest, 1994
Irodalomelmélet, Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Kulcsár Szabó Ernő: A magyar irodalom története 1945-1991

Budapest, 1993
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Kulcsár Szabó Ernő: Beszédmód és horizont. Formációk az irodalmi modernségben

Budapest, 1996
Irodalomtörténet

Lakatos István (szerk.): Az író-vállalkozás. Németh László. Életrajzi kronológia 1901-1948

Budapest, 1997
Életrajz, Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Latzkovits Miklós: A drámaírás gyakorlata a 16-17. századi Magyarországon

Budapest, 2007
Irodalomtörténet

Lukácsy Sándor: Petőfi eszmerokonai

Budapest, 2001
Irodalomtörténet

Márfai Molnár László: Ahol a szerző megtörténik. Tanulmányok a 20. századi magyar irodalomtörténet köréből

Budapest, 2007
Irodalomtörténet

Marosi Ildikó (szerk.): Molter Károly levelezése 1. 1914-1927

Budapest, 1995
Irodalomtörténet

Marosi Ildikó (szerk.): Molter Károly levelezése 2. 1927-1932

Fordító: Hölszky Gábor - Esterházy Mátyás
Budapest, 2001
Irodalomtörténet

Marosi Ildikó (szerk.): Molter Károly levelezése 3. 1933-1937

Fordító: Hölszky Gábor
Budapest, 2006
Irodalomtörténet

Maróti Egon: A delphoi Pythia sportversenyeinek győztesei

Budapest, 2000
Irodalomtörténet

Melczer Tibor: Ha minden összetört… Radnóti Miklós költészete utolsó versei tükrében

Budapest, 2003
Irodalomtörténet

Mezei Márta: Nyilvánosság és műfaj a Kazinczy-levelezésben

Budapest, 1994
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Monostori Imre (szerk.): A szellem: rendező nyugtalanság Beszélgetések Németh Lászlóval

Budapest, 1992
Irodalomtörténet

Nagy Csaba: Irodalmi Ujság 1957-1989. Dokumentumok a lap történetéből

Budapest, 1993
Irodalomtörténet

Nagy Imre: Nemzet és egyéniség. Drámairodalmunk az 1810-es években: a hazafiság drámái

Budapest, 1993
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Nagy Levente: Zrínyi és Erdély. A költő Zrínyi Miklós irodalmi és politikai kapcsolata Erdéllyel

Budapest, 2003
Irodalomtörténet

Némediné Kiss Adrien: A magyar ördögregény. Babits Mihály: Halálfiai

Budapest, 2008
Irodalomtörténet

Némediné Kiss Adrien - Szántó Gábor András (szerk.): Babits Mihály kisprózai alkotások. Kritikai kiadás

Budapest, 2010
Irodalomtörténet

P. Müller Péter: Drámaforma és nyilvánosság. A magyar dráma alakulása Örkény Istvántól Nádas Péterig

Budapest, 1997
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Pála Károly (szerk.): Tankönyvháború. Viták a gimnáziumi irodalomoktatás reformjáról a hetvenes-nyolcvanas években

Budapest, 1991
Irodalom, Irodalomtörténet, Pedagógia

Péter László: Juhász Gyula. Válogatott írások

Budapest, 2002
Irodalomtörténet

Pintér Márta Zsuzsanna: Ferences iskolai színjátszás a XVIII. században

Budapest, 1993
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Rába György: Az ünnepektől a hétköznapi ünnepek felé. Babits és a százéves Nyugat költői

Budapest, 2008
Irodalomtörténet

Rónay László (szerk.): Harcok az új „világnézlet” körül. Katolikus irodalomszemlélet. 1890–1920

Budapest, 2007
Irodalomtörténet

Rózsa Mária: Pesti német nyelvű lapok a kultúraközvetítés szolgálatában a reformkorban és az 1850-es években

Budapest, 2013
Irodalomtörténet

S. Varga Pál: Két világ közt választhatni. Világkép és többszólamúság Az ember tragédiájában

Budapest, 1997
Irodalomtörténet

Stauder Mária - Varga Katalin (szerk.): Babits Mihály. Bibliográfia

Budapest, 1998
Irodalomtörténet

Stoll Béla (szerk.): Katolikus egyházi énekek (1660-as, 1670-es évek). Szövegek

Budapest, 1992
Irodalomtörténet, Szépirodalom

Sz. Fehér Judit et al. (szerk.): Móricz Zsigmond, a Kelet népe szerkesztője. Levelek 1.

Budapest, 1988
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány, Levelezés

Sz. Fehér Judit et al. (szerk.): Móricz Zsigmond, a Kelet népe szerkesztője. Levelek 2.

Budapest, 1999
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány, Levelezés

Szabó G. Zoltán: A kézirattól a kiadásig. Kölcsey Ferenc verseinek szöveghagyománya

Budapest, 1999
Irodalomtörténet

Széchenyi Ágnes: Lélegzetvétel. Válasz 1946–1949

Budapest, 2009
Irodalomtörténet

Széchenyi Ágnes: Sznobok és parasztok. Válasz 1934-1938. Elvek, frontok, nemzedékek

Budapest, 1997
Irodalomtörténet

Szekér Endre: Márai Sándor és világa. Tanulmányok, cikkek

Budapest, 2010
Irodalomtörténet

Szilágyi Márton: Lisznyai Kálmán. Egy 19. századi írói életpálya társadalomtörténeti tanulságai

Budapest, 2001
Irodalomtörténet

Szili József: Arany hogy istenül. Az Arany-líra posztmodernsége

Budapest, 1996
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Szőke Mária: A Halálfiai első állomásán. Babits Mihály világa 1921 eleje és 1923 augusztusa között

Budapest, 2019
Irodalomtörténet

Szőke Mária (szerk.): Babits Mihály levelezése 1921–1923

Budapest, 2014
Irodalomtörténet

Tasnádi Attila: Akit a sorsok kultúrába löktek. Bölöni György, a kritikus

Budapest, 2006
Irodalomtörténet

Taxner-Tóth Ernő: Rend, kételyek, nyugtalanság. A Csongor és Tünde kérdései

Budapest, 1993
Irodalomtörténet, Irodalomtudomány

Téglás János (szerk.): A Baumgarten-alapítvány ünnepei. Beszédek, megemlékezések

Budapest, 2000
Irodalomtörténet, Művelődéstörténet

Téglás János (szerk.): Baumgarten Alapítvány. Dokumentumok 1917-1941. 1. 1917. szeptember - 1929. június

Budapest, 2003
Irodalomtörténet

Téglás János (szerk.): Baumgarten Alapítvány. Dokumentumok 1917-1941. 2. 1929. július - 1935. december

Budapest, 2003
Irodalomtörténet

KBART