Argumentum Kiadó

Könyvek - Napló

  • 1
  • 2
Adriányi Gábor - Csíky Balázs: Nyisztor Zoltán

Budapest, 2005
Életrajz, Levelezés, Napló

Apor Klára: Vándormadarak. Visszaemlékezés

Budapest, 2004
Életrajz, Levelezés, Napló

Balázs Árpád: Válogatott életeim. Egy zeneszerző emlékeiből. Család, művek, utazások, pályatársak

Budapest, 2012
Életrajz, Levelezés, Napló

Bessenyei György: Programírások, vitairatok, elmélkedések 1772–1790. Kritikai kiadás

Budapest, 2007
Életrajz, Levelezés, Napló

Birnbaum, Marianna D.: Fromet Mendelssohn. A life beneath the bonnet

Budapest, 2012
Életrajz, Levelezés, Napló

Boda Domokos: Életutam

Budapest, 2013
Életrajz, Levelezés, Napló

Brodericus, Stephanus: Epistulae

Budapest, 2012
Életrajz, Levelezés, Napló

Császtvay Tünbde - Halász Ferenc - Ujváry Gábor (szerk.): A konzervatív kortárs. Tanulmányok Angyal Dávidról

Budapest, 2009
Életrajz, Levelezés, Napló

Csokonai-Illés Sándor (szerk.): Körösfői-Kriesch Aladár Naplók

Budapest, 2005
Életrajz, Levelezés, Napló

Dudithius, Andreas: Epistulae Pars II. 1568–1573

Fordító: Grobelak, Lucjan
Budapest, 1995
Életrajz, Levelezés, Napló

Dudithius, Andreas: Epistulae Pars III. 1574

Budapest, 2000
Életrajz, Levelezés, Napló

Dudithius, Andreas: Epistulae Pars IV. 1575

Budapest, 1998
Életrajz, Levelezés, Napló

Dudithius, Andreas: Epistulae Pars V. 1576

Budapest, 2005
Életrajz, Levelezés, Napló

Dudithius, Andreas: Epistulae Pars VI. 1577–1580

Budapest, 2002
Életrajz, Levelezés, Napló

Fellegi Tamás: A villanytelepi fiú. Emlékezés Csenterics Sándorra

Budapest, 2011
Életrajz, Levelezés, Napló

Fodor Tünde - Topolay Áges (szerk.): Babits Mihály levelezése 1914–1916

Budapest, 2008
Életrajz, Levelezés, Napló, Open access

Fühmann, Franz: Briefe aus der Werkstatt des Nachdichters. Műfordítói műhelylevelek 1961-1984

Budapest, 2007
Életrajz, Levelezés, Napló

Gábor Éva: Mannheim Károly levelezése 1911-1946

Budapest, 1996
Életrajz, Levelezés, Napló

Gajdó Tamás (szerk.): Or not to Be. Molnár Ferenc levelei Darvas Lilihez

Budapest, 2004
Életrajz, Levelezés, Napló, Színház

Gál Ágnes - Gál Julianna (szerk.): Cs. Szabó László és Gál István levelezése 1933-1982

Budapest, 2012
Életrajz, Levelezés, Napló

Gál István (szerk.): Babits Mihály. Tanulmányok, szövegközlések, széljegyzetek

Budapest, 2003
Életrajz, Levelezés, Napló

Gosztonyi János: Zsákpapírok

Budapest, 2009
Életrajz, Levelezés, Napló

Győrffy Miklós (szerk.): Jókai Mór levelezése, 1876-1885

Fordító: Monostory Ivánné et al.
Budapest, 1992
Életrajz, Levelezés, Napló

Győrffy Miklós (szerk.): Jókai Mór levelezése, 1886-1890

Budapest, 2004
Életrajz, Levelezés, Napló

Hegedős Györgyi: Cicanapló. Egy kanadai kiscica napjairól

Budapest, 2009
Életrajz, Levelezés, Napló

Hegedős Györgyi: Szarvas Janina

Budapest, 2011
Életrajz, Levelezés, Napló

Horányi Károly: Ne panaszold a magányodat! Kodolányi János levelezése Szabó Lőrinccel és Szabó Lőrincné Mikes Klárával 1948–1957

Budapest, 2002
Életrajz, Levelezés, Napló

Irínyi József: Német-, francia- és angolországi úti jegyzetek

Budapest, 1998
Életrajz, Levelezés, Napló

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc "pere"

Budapest, 2006
Életrajz, Levelezés, Napló

Kodály Zoltán: Letters in English, french, german, italian, latin

Budapest, 2002
Életrajz, Levelezés, Napló

Kodály Zoltán: Visszatekintés 1.

Budapest, 2007
Életrajz, Levelezés, Napló

Kodály Zoltán: Visszatekintés 2.

Budapest, 2007
Életrajz, Levelezés, Napló

Kodály Zoltán: Visszatekintés 3.

Budapest, 2007
Életrajz, Levelezés, Napló

Kovács József (szerk.): Sinkó Ervin levelezése I. 1914–1944

Budapest, 2001
Életrajz, Levelezés, Napló

Kovács József (szerk.): Sinkó Ervin levelezése II. 1945–1967

Budapest, 2006
Életrajz, Levelezés, Napló

Kovalovszky Miklós: Lidércnyomás. Napló 1944. október 8.-1945. január 8.

Budapest, 1995
Életrajz, Levelezés, Napló

Kucsman Árpád: Egy kémikus a régi Eötvös Collegiumban. A Kelevéz Ágnessel foytatott beszélgetés szerkesztett változata

Budapest, 2006
Életrajz, Levelezés, Napló

Lakatos István: Németh László. Életrajzi kronológia 1949-1975

Budapest, 1998
Életrajz, Levelezés, Napló

Majoros Györgyi - Tompa Zsófia - Tóth Máté (szerk.): Babits Mihály levelezése 1916–1918

Budapest, 2011
Életrajz, Levelezés, Napló

Majoros Györgyi - Tompa Zsófia (szerk.): Babits Mihály levelezése 1919–1921

Budapest, 2012
Életrajz, Levelezés, Napló

Máriássy János: Visszaemlékezések az 1848-49. évi szabadságharc alatt végzett szolgálataimra

Budapest, 1999
Életrajz, Levelezés, Napló

Papp Zoltán János (szerk.): Török Sophie naptárai 1921–1941. 1. kötet. 1921–1933

Budapest, 2010
Életrajz, Levelezés, Napló

Papp Zoltán János (szerk.): Török Sophie naptárai 1921–1941. 2. kötet. 1933–1941

Budapest, 2010
Életrajz, Levelezés, Napló

Pete László: Olaszország magyar katonája. Türr István élete és tevékenysége 1825-1908

Budapest, 2011
Életrajz, Levelezés, Napló

Rónay László: Sebek áztatása. Visszaemlékezések

Budapest, 2014
Életrajz, Levelezés, Napló

Sinka Erzsébet: Két hold alatt. Zelk Zoltán megíratlan önéletrajza

Budapest, 1999
Életrajz, Levelezés, Napló

Sipos Lajos (szerk.): Babits Mihály levelezése 1918-1919

Budapest, 2011
Életrajz, Levelezés, Napló

Soltész Márton: Csalog Zsolt

Budapest, 2015
Életrajz, Levelezés, Napló

Szántó Judit: Napló és visszaemlékezés

Budapest, 1997
Életrajz, Levelezés, Napló

Szász Anna: Aki zsidónak vallotta magát

Budapest, 2005
Életrajz, Levelezés, Napló

  • 1
  • 2

KBART