Argumentum Kiadó

Könyvek - Publicisztika

  • 1
  • 2
Rózsa Mária (szerk.): „Ihr Männer auf, jetzt ruft die Zeit”. Deutsche Texte aus Ungarn zur Revolution und zum Freiheitskapf 1848/1849

Budapest, 2006
Publicisztika

Rozsondai Marianne (szerk.): Jubileumi csokor Csapodi Csaba tiszteletére. Tanulmányok

Budapest, 2002
Publicisztika

Salacz Gábor: A főkegyúri jog és a püspökök kinevezése a két világháború között Magyarországon

Budapest, 2002
Publicisztika

Schöpflin Gyula: Marokszedés. Esszék, tanulmányok és még sok minden más

Budapest, 2000
Publicisztika

Sebők Melinda: A Nyugat árnyékában. György Oszkár pályája

Budapest, 2011
Publicisztika

Simonovics Ildikó - Valuch Tibor (szerk.): Öltöztessük fel az országot! Divat és öltözködés a szocializmusban

Budapest, 2009
Publicisztika

Szabó János (szerk.): A hadi történet kútfeje minden hadtudománynak. Tanulmányok Ács Tibor tiszteletére

Budapest, 2007
Publicisztika

Szauder József: Magyar irodalom, olasz irodalom

Budapest, 2013
Publicisztika

Szénási Zoltán: A szavak sokféleségétől a Szó egységéig. Tanulmányok a 20. századi magyar katolikus irodalom témaköréből

Budapest, 2011
Publicisztika

Tarnói László (szerk.): Die Täuschende Copie von dem Gewirre des Lebens. Deutschsprachige Dramen in Ofen und Pest um 1800

Budapest, 1999
Publicisztika

Ujvári, Hedvig: Dekadenzkritik aus der "Provinzstadt". Max Nordaus Pester Publizistik

Budapest, 2007
Publicisztika

Valuch Tibor: Metszetek. Válogatott tanulmányok

Budapest, 2006
Publicisztika

Voit Krisztina: Fejezetek a közgyűjtemények és a könyvkiadás történetéből. Tanulmányok. Múzeumok, Könyvtárak, Nyomdák, Könyvkiadás, Könyvkereskedelem

Budapest, 2005
Publicisztika

Zoltai Dénes: Zenében gondolkodni. Válogatott esztétikai írások

Budapest, 2008
Publicisztika

  • 1
  • 2

KBART